MIAS Mazowsze 2020 dla Ciszycy | Konstancin-Jeziorna

MIAS Mazowsze 2020 dla Ciszycy

W dniu 13 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała dotację ze środków finansowych budżetu województwa mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w Ciszycy”.

W ramach przedmiotowego zadania zostały zamontowane nowe zabawki na placu zabaw w Ciszycy. Zapewnienie wysokiej jakości sprzętu jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o bezpieczeństwie na placu zabaw. W wyniku realizacji zadania zyskały zarówno dzieci jak i ich opiekunowie. Czas spędzony na placu to czas efektywny, na świeżym powietrzu, a także sposób na kreatywność i rozwijanie umiejętności społecznych. Oprócz walorów czysto rekreacyjnych tak przygotowane miejsce ułatwia nawiązywanie kontaktu ze wszystkimi rówieśnikami, co niewątpliwie ma pozytywny wpływ na rozwój społeczny dzieci i młodzieży.
Powyższa inwestycja przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zwiększyła atrakcyjność sołectwa.

Kwota dofinansowania wyniosła 8 500,00 zł.

Znaki graficzne programu MIAS Mazowsze 2020, z lewej strony nazwa MIAS w kolorze czarnym, pośrodku nazwa Mazowsze w kolorze czerwonym, pod nią napis Serce Polski w kolorze czarnym z prawej strony napis 2020 w kolorze czarnym