MIAS Mazowsze 2020 dla Opaczy | Konstancin-Jeziorna

MIAS Mazowsze 2020 dla Opaczy

W dniu 13 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała dotację ze środków finansowych budżetu województwa mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opaczy”.

W ramach przedmiotowego zadania zostały zakupione narzędzia niezbędne przy gaszeniu pożarów i pomocy poszkodowanym m. in.: opryskiwacz spalinowy, kamera termowizyjna, myjka do węży, koce gaśnicze, węże, fantom, drabiny nasadkowe. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zakup ten zapewnił kontynuację odpowiedniego stanu wyposażenia i zabezpieczenia operacyjnego chronionego rejonu.

Kwota dofinansowania wyniosła 10 000,00 zł.

Znaki graficzne programu MIAS Mazowsze 2020, z lewej strony nazwa MIAS w kolorze czarnym, pośrodku nazwa Mazowsze w kolorze czerwonym, pod nią napis Serce Polski w kolorze czarnym z prawej strony napis 2020 w kolorze czarnym