MIAS Mazowsze 2020 dla Parceli | Konstancin-Jeziorna

MIAS Mazowsze 2020 dla Parceli

W dniu 13 lipca 2020 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała dotację ze środków finansowych budżetu województwa mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w Parceli”.

Zakres przedmiotowego zadania obejmował wybudowanie linii elektroenergetycznej kablowej typu YAKXS 4 x 25mm kw, w ramach której zamontowano 6 słupów oświetleniowych na fundamentach prefabrykowanych typu F-150 wraz z oprawami oświetleniowymi energooszczędnymi typu LED. Instalacja oświetlenia na terenie sołectwa Parcela jest bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Inwestycja ta była bardzo oczekiwana przez mieszkańców sołectwa.
Realizacja zadania wpłynęła pozytywnie na wzrost bezpieczeństwa kierowców, pieszych, rowerzystów oraz innych uczestników ruchu drogowego oraz przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.

Kwota dofinansowania wyniosła 10 000,00 zł.

Znaki graficzne programu MIAS Mazowsze 2020, z lewej strony nazwa MIAS w kolorze czarnym, pośrodku nazwa Mazowsze w kolorze czerwonym, pod nią napis Serce Polski w kolorze czarnym z prawej strony napis 2020 w kolorze czarnym