MIAS Mazowsze 2021 dla sołectwa Kawęczynek | Konstancin-Jeziorna

MIAS Mazowsze 2021 dla sołectwa Kawęczynek

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” gmina Konstancin-Jeziorna otrzyma dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Monitoring wsi Kawęczynek”.

Zakres przedmiotowego zadania obejmie montaż trzech kamer umieszczonych w głównych punktach dojazdu i wyjazdu z miejscowości Kawęczynek (ulica Prosta i jej skrzyżowania z ulicą Topolową i Sarenki) w standardzie dostosowanym do sieci miejsko-gminnego monitoringu umożliwiającego poza bezpośrednim przekazem obrazu nagrywanie go i przechowywanie minimum 30 dni po zapisie, celem ewentualnego odtwarzania zgromadzonych nagrań. Nagrywane miejsca są trzema głównymi drogami dojazdowymi do miejscowości Kawęczynek. Jakość nagrań oraz przekaz nagrywanego materiału powinna być kompatybilna z istniejącym już monitoringiem gminy Konstancin-Jeziorna.

Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców wsi Kawęczynek. Funkcjonowanie opisanego powyżej monitoringu umożliwi reagowanie na wszelkiego rodzaju naruszenia drogowe, kradzieże czy akty chuligaństwa i wandalizmu, a w przypadku niemożliwości reakcji służb bezpieczeństwa porządku publicznego pozwoli ustalić i pociągnąć do odpowiedzialności ewentualnych sprawców takich czynów.

Kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł.

Z lewej strony czarny napis MIAS, na środku czerwony napis Mazowsze serce Polski, z prawej strony 2021