Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | Konstancin-Jeziorna

Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Rewitalizacja zabytkowego kościoła Wniebowzięcia NMP w Konstancinie-Jeziornie. 

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja zabytkowego kościoła Wniebowzięcia NMP w Konstancinie-Jeziorna, który został zbudowany w 1909 r. Planowana rewitalizacja poprawi stan techniczny budowli oraz zabezpieczy uszkodzone części budynku przed dalszą degradacją i negatywnym działaniem wilgoci. Obecnie wewnątrz świątyni na wszystkich ścianach widoczne jest odspajanie materiału budowlanego, uszkodzenia tynków, pęknięcia ścian i łuszczenie się farby. W świątyni panuje chłód wywołany zawilgoceniem oraz obecny jest zapach stęchlizny świadczący o występowaniu pleśni. W ramach prac budowlanych planuje się dokonanie zabiegu osuszania fundamentów ponieważ prowadzenie prac remontowych bez wcześniejszego zajęcia się problemem wilgoci tj. osuszania budynku i trwałego zabezpieczenia przed wilgocią będzie krótkotrwałe i będzie wymagało ponawiania prac remontowych w perspektywie kolejnych lat. Po dokonaniu osuszania i planowany jest remont wnętrza budynku polegający na odtworzeniu tynków uzupełnienia ubytków w ścianach oraz odmalowaniu. 

  • Przewidywany okres realizacji Inwestycji: do 12 miesięcy.
  • Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31 grudnia 2024.
  • Przewidywana wartość Inwestycji: 306.120,00 zł.
  • Deklarowana kwota udziału własnego: 6.120,00 zł.
  • Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2 proc.
  • Kwota wnioskowanych środków: 300.000,00 zł.

 

Grafika: dwa logotypy obok siebie. Z lewej stroni niebieski wielobok i napis Polski Ład, z prawej czerwony kwadrat i napis BGK