Program „Cyfrowa szkoła" | Konstancin-Jeziorna

Program „Cyfrowa szkoła"

Rządowy program „Cyfrowa szkoła” był realizowany w formie pilotażu od września 2012 do sierpnia 2013 roku, a jego celem było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie edukacji oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.

16 lipca 2012 r. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę z wojewodą mazowieckim na dofinansowanie zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie.

W ramach projektu zostały zakupione:

 • czterdzieści dwa przenośne komputery,
 • szafka do przechowywania zakupionego sprzętu,
 • urządzenie wielofunkcyjne,
 • drukarka,
 • cztery tablice interaktywne,
 • system do zbierania i analizowania odpowiedzi,
 • cztery projektory ogniskowe,
 • dziewięć głośników,
 • kontroler sieci WLAN,
 • dwa punkty dostępowe WiFi,
 • dwa projektory multimedialne.

Dzięki udziałowi w programie Zespół Szkół nr 4 w Słomczynie uzyskał możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, nauczyciele zdobyli nowe umiejętności pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia, zaś uczniowie uzyskali nowe kompetencje w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi zarówno w zakresie zdobywania wiedzy, jak i stosowania ich w życiu codziennym.

Całkowita wartość projektu wyniosła 173 871,57 zł, z czego dotacja rządowa to kwota 139 987,00 zł.

Logotyp programu Cyfrowa Szkoła, po lewej stronie nachodzące na siebie granatowe i pomarańczowe okręgi, po prawej stronie granatowy napis Cyfrowa Szkoła