Program „Maluch+” 2021 | Konstancin-Jeziorna

Program „Maluch+” 2021

31 sierpnia 2021 r. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę z wojewodą mazowieckim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w ramach resortowego program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Poprzez działania polegające na zapewnieniu dostępu do opieki nad dziećmi program przyczynia się do aktywizacji zawodowej rodziców oraz zwiększenia stopy zatrudnienia.
Środki finansowe w ramach programu mogą zostać rozdysponowane na 4 moduły, które obejmują dofinansowanie zadań realizowanych w instytucjach pełniących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała dofinansowanie w ramach modułu 2, który obejmuje zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach tworzonych przez gminy z udziałem programu „Maluch” w latach ubiegłych (budowa żłobka w gminie Konstancin-Jeziorna zakończyła się w 2014 roku). Dofinansowanie przeznaczone jest na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 75 miejsc opieki, w szczególności na wynagrodzenia personelu, dostawę mediów, koszty związane z utrzymaniem czystości lokalu.

Całkowity koszt dofinansowania w 2021 roku to kwota 72 000,00 zł. 
Całkowita wartość zadania 1 873 629,13 zł
Niebieski Logotyp programu Maluch+, z lewej strony konik na biegunach, z prawej strony napis Maluch i znak plus

Z lewej strony flaga Polski z prawej strony herb Polski