Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego | Konstancin-Jeziorna

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego

Projekt partnerski ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
Celem Projektu było zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa jakości powietrza poprzez poprawę parametrów energetycznych budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego: przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie – Zespołu Szkół nr 2, przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 17 w Piasecznie - LO im. I Dywizji Kościuszkowskiej, przy ul. Chyliczkowskiej 20 w Piasecznie – ZS RCKU w Piasecznie, przy ul. Potulickich 1 w Konstancinie-Jeziornie – Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii, przy ul. Łubińskiej w Baniosze – OSP. Planowany zakres prac obejmował: ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów lub stropodachów, wymianę okien/drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, budowę systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją, zastosowanie automatyki pogodowej, instalacji mikrokogeneracji, instalacji OZE i indywidualnych liczników ciepła oraz c.w.u., instalacji zaworów podpionowych i termostatów.

Całkowita wartość projektu wyniosła 13 010 084,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 8 554 259,31 zł.

Okres realizacji: 15.07.2015 – 29.06.2018

Projekt realizowany był przez Powiat Piaseczyński wraz z gminami: Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna.

Znaki graficzne programu: od lewej trzy gwiazdy w kolorze czerwonym, żółtym i białym na niebieskim rombie, obok po prawej napis Fundusze Europejskie Program Regionalny w kolorze czarnym, po środku napis Mazowsze w kolorze czerwonym, pod spodem napis Serce Polski w kolorze czarnym po prawej stronie napisy Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kolorze czarnym, z prawej strony prostokat w kolorze niebieskim, na nim 12 żółtych gwiazd w okręgu