Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych gminy Konstancin-Jeziorna | Konstancin-Jeziorna

Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych gminy Konstancin-Jeziorna

W dniu 22.07.2022 r. gmina podpisała umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu „Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

W projekcie bierze udział 6 szkół podstawowych:

 • SP nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
 • SP nr 2 im. Stefana Żeromskiego,
 • SP nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego,
 • SP nr 4 im. Jana Mejstera,
 • SP Integracyjna Nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński”,
 • SP nr 6 im. Macieja Rataja w Opaczy.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 poprzez zakup sprzętu, oprogramowania i narzędzi niezbędnych do realizacji kształcenia na odległość.

Szkoły podstawowe zostaną wyposażone w sprzęt i oprogramowanie, które w znaczącym stopniu podniosą jakość pracy tych szkół w zakresie nauczania zdalnego, a także poziom atrakcyjności procesu nauczania, co z kolei znacząco wpłynie na wzrost motywacji uczniów/ uczennic w nauce. Cele projektu są zgodne i zbieżne z założeniami Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014–2020+ (ZIT WOF).

Działania projektu skierowane są do licznej grupy odbiorców tj. uczniów, uczennic oraz kadry dydaktycznej 6 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna. Projekt swoim zasięgiem obejmie 1642 uczniów oraz 239 osób kadry nauczycielskiej.

Sprzęt i oprogramowanie zakupione w projekcie to m.in. 

 • Mobilna Pracownia – Biologiczna 
 • Mobilna Pracownia – Geograficzna
 • Mobilna Pracownia – Chemiczna 
 • Mobilna Pracownia – Fizyczna
 • Komputery dla uczniów
 • Komputery dla nauczycieli
 • Tablety graficzny dla nauczycieli
 • Kamerki internetowe
 • Zestawy do transmisji on-line
 • Wirtualna rzeczywistość
 • Kamery cyfrowe 
 • Aparaty cyfrowe z zestawem obiektywów
 • Sprzęt oświetleniowy do kamery i aparatu
 • Słuchawki z mikrofonem
 • Monitory interaktywne 
 • Urządzenia wielofunkcyjne A4.

Logotypy Unii Europejskiej, Polski, Mazowsza.