Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie – część A, wraz z budową amfiteatru w Parku Zdrojowym | Konstancin-Jeziorna

Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie – część A, wraz z budową amfiteatru w Parku Zdrojowym

Zagospodarowanie Parku Zdrojowego oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie – część A, wraz z budową amfiteatru w Parku Zdrojowym.

17 marca 2010 r. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie – część A, wraz z budową amfiteatru w Parku Zdrojowym”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013, Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1 Kultura.

Wniosek o dofinansowanie projektu gmina złożyła we wrześniu 2008 r., przeszedł on pozytywnie wszystkie etapy oceny i zajął 16 miejsce na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania na 82 wnioski, które uzyskały dofinansowanie. Projekt uzyskał 78 punktów, co stanowiło 82,11 % maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Jego wartość (dla Parku Zdrojowego przygotowywana w oparciu o kosztorys inwestorski) nie mogła przekraczać 20 000 000 zł i ostatecznie wyniosła 16 516 100,49 zł. Dofinansowanie projektu wyniosło 50,01 % tj. 8 244 553 zł. Zakończenie rzeczowego i finansowego projektu nastąpiło 31.08.2012 r.

Projekt obejmował dwa zadania:

  1. Budowa amfiteatru,
  2. Park Zdrojowy, w tym:
  • rozbiórki drobnych form architektonicznych;
  • budowa nowych ścieżek parkowych;
  • gospodarka drzewostanem i zieleń;
  • renaturyzacja rzeki Małej;
  • sieć wody letniej;
  • oświetlenie – linie kablowe, rozdzielnie elektryczne.

Zadanie zostało zakończone. Dla odwiedzających park przygotowano m.in. nowe ścieżki i aleje parkowe, wybudowano nowe mostki, tarasy widokowe oraz drewniany pomost na bagnach. Na najmłodszych zwiedzających czekają trzy place zabaw. W amfiteatrze w okresie letnim spacerowicze mogą brać udział w licznych koncertach i innych wydarzeniach artystycznych. Dzięki inwestycji, zabytkowemu Parkowi Zdrojowemu została przywrócona funkcja „zielonego salonu miasta”. Projekt zwiększa konkurencyjność regionu wykorzystując potencjał gminy, jedynego uzdrowiska na Mazowszu, którego atutem są liczne obszary przyrodnicze, a zarazem zapewnia mieszkańcom i kuracjuszom dostęp do obiektów kulturalno-wypoczynkowych.
 

logo