Sprawozdanie z Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi | Konstancin-Jeziorna

Sprawozdanie z Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Herb gminy: tarcza herbowa jest biała. Widnieje na niej drzewo – dąb – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.

Sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym 2021 r. współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi. Program został przyjęty uchwałą nr 289/VII/21/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 października 2020 r. Przed jego uchwaleniem, był on poddany konsultacjom (25 września–9 października 2020 r.). Realizowany był od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. przez Biuro Komunikacji Społecznej oraz Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia. Łącznie na realizację zadań pożytku publicznego w 20201r. przeznaczono 356 000,00 zł.

Plik dostępny jest do pobrania w załączniku poniżej.