Zgłoszenia propozycji zadań | Konstancin-Jeziorna

Zgłoszenia propozycji zadań

Herb gminy: tarcza herbowa jest biała. Widnieje na niej drzewo – dąb – z brązowym korzeniem i pniem oraz zieloną koroną. Pod drzewem znajduje się pięć błękitnych fal symbolizujących rzekę Jeziorkę.

Rozpoczęły się prace nad Programem współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Propozycje zadań priorytetowych można zgłaszać do 14 września.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi należy do podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Właśnie rozpoczęły się prace nad jego nową, przyszłoroczną edycją.

Zadania priorytetowe 

W związku z tym, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i inne uprawnione podmioty, realizujące zadania publiczne na terenie gminy Konstancin-Jeziorna na rzecz jej mieszkańców, do składania propozycji zadań priorytetowych w 2021 r., w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy. 

Zgłaszanie propozycji

Propozycje należy składać na formularzu w terminie do 14 września 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: komunikacjaspolecznaatkonstancinjeziorna [dot] pl (komunikacjaspoleczna[at]konstancinjeziorna[dot]pl) lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77).