14 lutego sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny | Konstancin-Jeziorna

14 lutego sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny

31-01-2024

Znamy już porządek obrad 65. sesji Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny, która odbędzie się 14 lutego (środa). Początek posiedzenia o godz. 10.00. Radni rozpatrzą 13 projektów uchwał. Będą one dotyczyć m.in. zmian w budżecie na rok 2024 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024–2030.

Sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna odbędzie się w formie stacjonarnej. W programie posiedzenia, które zwołano na 14 lutego, znalazły się 23 punkty.

Co na posiedzeniu?

Podczas środowej sesji, radni miejscy będą głosować nad projektami uchwał dotyczących m.in:. zmian w tegorocznym budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024–2030; uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2024–2029, a także udzielenia pomocy finansowej powiatowi piaseczyńskiemu w roku 2024. Poniżej szczegółowy porządek obrad.

Porządek obrad

Oto planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z 64. sesji Rady Miejskiej.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024–2030.
 11. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom bezdomnym.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2024–2029.
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi piaseczyńskiemu w roku 2024.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 763/VIII/63/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 649/VIII/54/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 764/VIII/63/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 650/VIII/54/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego wraz z częścią gruntu usytuowanego na nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 12/3 z obrębu 01-16 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 27 z obrębu ewid. 01-28 w Konstancinie-Jeziornie.
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Obory gmina Konstancin-Jeziorna tzw. „Pola Oborskie” dla działek o nr ewid. 1/6 i 6/1 z obrębu ewid. 00-16 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna.
 21. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających.
 22. Korespondencja.
 23. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Sesja w Internecie

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Posiedzenie będzie transmitowane na żywo w internecie (esesja.tv). Szczegółowe materiały sesyjne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały Rady Miejskiej.

Autor
Natalia Poncyljusz
Do pobrania
Załącznik Size
Zawiadomienie o 65. sesji Rady Miejskiej 643.01 KB

Najnowsze aktualności

 • Elektryk naprawiający latarnię uliczną na wysokości.

  Trwa konserwacja gminnego oświetlenia ulicznego

  Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna prowadzone są prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego. W związku z tym lampy mogą być czasowo włączane także przed zmrokiem. Mieszkańców przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 • Dokumenty firmowe i pieniądze

  Koniec świadczenia dla osób przyjmujących uchodźców z…

  Koniec wsparcia dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom wojennym z Ukrainy. Wnioski o świadczenie pieniężne z tego tytułu będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie tylko do końca lipca i wypłacane wyłącznie za okres do 30 czerwca br.