Ochotnicze Straże Pożarne | Konstancin-Jeziorna

Ochotnicze Straże Pożarne

14-05-2021
Siedziba OSP w Konstancinie-Jeziornie

Skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Konstancinie-Jeziornie:

 • Grzegorz Szewczyk (OSP Konstancin-Jeziorna) – prezes,
 • Wojciech Kowalczyk (OSP Cieciszew) – wiceprezes,
 • Mateusz Siudziński (OSP Bielawa) – wiceprezes,
 • Damian Komosa (OSP Bielawa) – komendant,
 • Justyna Ślusarczyk (OSP Skolimów) – sekretarz,
 • Marek Kaczorowski (OSP Opacz) – skarbnik,
 • Stefan Wiewióra (OSP Czernidła) – członek.

Komisja Rewizyjna Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Konstancinie-Jeziornie:

 • Dorota Seliga – przewodnicząca,
 • Sylwester Kowalczyk – wiceprzewodniczący,
 • Kamil Siudziński – sekretarz.

 

Wykaz gminnych jednostek OSP

Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z czego 3 jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oto ich wykaz.


Jednostki OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym:

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie

ul. Wspólna 3, Bielawa
05-520 Konstancin-JeziornaNa niebieskiej tarczy herbowej pośrodku hełm strażacki w otoczeniu liści laurowych, nad nim napis OSP, pod nim Bielawa irok 1955

Skład zarządu:

 • Mateusz Siudziński – prezes zarządu,
 • Damian Komosa – wiceprezes naczelnik,
 • Tomasz Jaworski – wiceprezes,
 • Daniel Lepianka – skarbnik,
 • Michał Krzyżewski – sekretarz,
 • Kamil Siudziński – zastępca naczelnika.
 • Damian Matyjasiak – gospodarz.

Liczba członków OSP: 33
Liczba członków mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych: 24

Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynku

ul. Prosta, KawęczynekNa tarczy herbowej pośrodku hełm strażacki oraz dwa toporki, powyżej płomienie, nad nimi napis OSP. Pod herbem niewielki ornament z liści i napis Kawęczynek.
05-520 Konstancin-Jeziorna

Skład zarządu:

 • Dariusz Goss – prezes,
 • Marek Kluczyński – wiceprezes,
 • Maciej Tomasik – naczelnik,
 • Maksymilian Kluczyński – zastępca naczelnika,
 • Krzysztof Kanabus – skarbnik,
 • Hubert Postek – sekretarz,
 • Marcin Stępnicki – gospodarz.

Liczba członków OSP: 35
Liczba członków mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych: 25

Ochotnicza Straż Pożarna w Konstancinie-Jeziornie

ul. Świetlicowa 1Na tarczy herbowej pośrodku hełm strażacki z płomieniami, nad nim drzewo dąb, pod hełmem napis OSP Jeziorna, poniżej niebieskie fale rzeki.
05-520 Konstancin-Jeziorna

Skład zarządu:

 • Robert Czarnula – prezes zarządu,
 • Grzegorz Szewczyk – zastępca prezesa,
 • Grzegorz Barcikowski – naczelnik,
 • Łukasz Witkowski – zastępca naczelnika,
 • Paweł Matulka – sekretarz,
 • Krzysztof Seliga – gospodarz,
 • Damian Barta – skarbnik.

Liczba członków OSP: 31
Liczba członków mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych: 22

Jednostki OSP spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

Ochotnicza Straż Pożarna w Cieciszewie

Cieciszew 67ACzarna tarcza herbowa. Na środku czerwony płomień symbolizujący ogień. oddziela on datę 1924. Na płomieniu znajduje się hełm strażacki z toporkiem sikawką i bosakiem. Nad nimi napis OSP, poniżej napis Cieciszew.
05-520 Konstancin-Jeziorna

Skład zarządu:

 • Wojciech Kowalczyk – prezes zarządu,
 • Sylwester Kowalczyk – zastępca prezesa,
 • Artur Rębiś – naczelnik/zastępca prezesa,
 • Krystian Magdziarz – sekretarz,
 • Adam Latoszek – gospodarz,
 • Marcin Czasak – skarbnik.

Liczba członków OSP: 20
Liczba członków mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych: 12

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernidłach

Czernidła 26Na niebieskiej tarczy herbowej złoty hełm strażacki z toporkami w otoczeniu wieńców , u góry napis OSP, pod hełmem napis Czernidła i data roczna 1991
05-520 Konstancin-Jeziorna

Skład zarządu:

 • Stefan Wiewióra – prezes zarządu,
 • Kamil Stępnicki – wiceprezes, naczelnik,
 • Łukasz Świerczewski – wiceprezes,
 • Adrian Rawski – zastępca naczelnika,
 • Adam Zając – skarbnik,
 • Klaudia Świerczewska – sekretarz,
 • Przemysław Goliszewski – gospodarz.

Liczba członków OSP: 28
Liczba członków mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych: 14

Ochotnicza Straż Pożarna w Gassach

Gassy 13ENa tarczy herbowej pośrodku hełm z toporkami i płomieniem, pod nimi napis OSP GASSY i fale rzeki.
05-520 Konstancin-Jeziorna

Skład zarządu:

 • Maciej Sadowski – prezes zarządu,
 • Krzysztof Lemieszek – naczelnik,
 • Łukasz Smoliński – sekretarz,
 • Janusz Rawski – gospodarz,
 • Michał Wiewióra – skarbnik.

Liczba członków OSP: 26
Liczba członków mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych: 14

Ochotnicza Straż Pożarna w Skolimowie

ul. Pułaskiego 72, SkolimówDrzewo dąb wpisane w biały okrąg. Po za okręgiem znajdują się cztery nieregularne wypustki, z napisami OSP Skolimów i datą 1917 oraz grafiką drabiny i hydrantu.
05-520 Konstancin-Jeziorna

Skład zarządu:

 • Justyna Ślusarczyk – prezes zarządu,
 • Andrzej Ślusarczyk – wiceprezes, naczelnik,
 • Łukasz Korytek – wiceprezes, zastępca naczelnika,
 • Małgorzata Jóźwiak – sekretarz,
 • Ewa Kacprowicz – skarbnik.

Liczba członków OSP: 40
Liczba członków mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych: 20

Ochotnicza Straż Pożarna w Słomczynie

ul. Wiślana 83, SłomczynZnak w niereguralnym okręgu, pośrodku hełm strażacki z bosakiem, toporkami, drabiną i hydrantem, i góry napis OSP ,a dole Słomczyn
05-520 Konstancin-Jeziorna

Skład zarządu:

 • Piotr Śliwka – prezes zarządu,
 • Krzysztof Gołębiowski – naczelnik,
 • Kamil Syskowski – sekretarz,
 • Małgorzata Gołębiowska – skarbnik,
 • Konrad Śmielak – gospodarz.

Liczba członków OSP: 25
Liczba członków mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych: 14

Ochotnicza Straż Pożarna w Opaczy

Opacz 16Na tarczy herbowej pośrodku gogło Polski, nad nim hełm strażacki z dwoma toporkami, nad nimi płonień, u góry napis OSP Opacz, na dole napisa rok założenia 1961
05-520 Konstancin-Jeziorna

Skład zarządu:

 • Adrian Słomka – prezes zarządu,
 • Marek Kaczorowski – naczelnik,
 • Dawid Gutowski – skarbnik,
 • Maciej Zawadzki – sekretarz,
 • Sławomir Fosiewicz – gospodarz.

Liczba członków OSP: 22
Liczba członków mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych: 12