Gmina przekazała laptopy dla dzieci z rodzin popegeerowskich | Konstancin-Jeziorna

Gmina przekazała laptopy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

09-08-2022

Gmina Konstancin-Jeziorna we wtorek (9 sierpnia) przekazała sprzęt komputerowy w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR". Nowe laptopy trafiły do uczniów z rodzin, których członkowie pracowali dawniej w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Uczące się wnuki oraz dzieci osób, które pracowały kiedyś w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, mogły otrzymać nowoczesny sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu i niezbędne akcesoria. To wszystko w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.

Nowy sprzęt

Pod koniec marca gmina Konstancin-Jeziorna podpisała ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Konstanciński samorząd otrzymał 13 tys. zł. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup komputerów przenośnych z urządzeniami peryferyjnymi oraz akcesoriami i niezbędnym oprogramowaniem umożliwiających naukę zdalną. Sprzęt został też ubezpieczony.

Przekazanie laptopów

We wtorek (9 sierpnia) nowe laptopy trafiły do uczniów z 6 rodzin z gminy Konstancin-Jeziorna, których rodzice, dziadkowe lub pradziadkowie byli zatrudnieni w PGR-ach. – Niech ten sprzęt dobrze wam służy – podkreślił Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. – Umiejętnie z niego korzystajcie – zarówno do nauki, jak i zabawy.

 

logotypy
 

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Pomieszczenie. Przy recepcji stoją cztery uśmiechnięte panie. Pod zdjęciem są informacji (powielone w artkule) dotyczące funkcjonowania centrum informacyjnego dla uchodźców.

    Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy

    Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska wspólnie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi.
  • 11 osób stój w rzędzie na scenie. W rękach trzymają dyplom i róże czerwone.

    To było wyjątkowe święto kina w Konstancinie-Jeziornie

    To była prawdziwa gratka dla miłośników X Muzy! W dniach 23–25 września w Konstancińskim Domu Kultury odbyła się V edycja Festiwalu Filmowego Świat Maklaka i Jego Przyjaciół. W czasie Festiwalu pokazano nie tylko filmy finałowe, nadesłane na konkurs, ale także filmy Studia Munka.