Komitet miast partnerskich ma nowego przewodniczącego | Konstancin-Jeziorna

Komitet miast partnerskich ma nowego przewodniczącego

21-06-2021
Wojciech Guszkowski (drugi z lewej) został nowym przewodniczącym komitetu

Zmiany w Komitecie Miast Partnerskich Konstancina-Jeziorny. Jego nowym przewodniczącym został Wojciech Guszkowski. Zastąpił on Piotra Stankiewicza, który w ubiegłym roku zrezygnował z pełnienia tej funkcji.

Komitet Miast Partnerskich Konstancina-Jeziorny jest społecznym organem doradczym burmistrza koordynującym współpracę międzynarodową w naszej gminie. Jego członkowie, po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, spotkali się w minioną środę (16 czerwca), aby wybrać nowego przewodniczącego. Dotychczasowy, Piotr Stankiewicz, w ubiegłym roku zrezygnował z funkcji.

Jednogłośnie

Posiedzenie w ratuszu prowadził Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy, który na przewodniczącego komitetu zaproponował kandydaturę Wojciecha Guszkowskiego, inicjatora współpracy Konstancina-Jeziorny z Krzemieńcem na Ukrainie. Członkowie komitetu jednogłośnie przyjęli tę propozycję.

Wojciech Guszkowski to długoletni nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie, zaangażowany w działalność społeczną naszej gminy. Jest organizatorem wielu wymian klasowych. Założył i prowadzi Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny Traper.

Powrót do wymian

Na spotkaniu omówiona została także bieżąca sytuacja, związana z COVID-19, w miastach partnerskich. Komitet postanowił również o powrocie do kontaktów bezpośrednich – wymiany uczniów, spotkań na szczeblu samorządowym – w 2022 r., oczywiście jeżeli warunki epidemiczne na to pozwolą.

Autor
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej