Krzemieniec (Ukraina) | Konstancin-Jeziorna

Krzemieniec (Ukraina)

26-02-2021
Historyczne centrum Krzemieńca

Umowa partnerska Konstancina-Jeziorny z Krzemieńcem została podpisana 27 kwietnia 2007 r. Uroczyście sygnowali ją ówcześni burmistrzowie miast: Leonid Kiczaty i Marek Skowroński. 

  • Położenie: zachodnia Ukraina, na granicy Wołynia i Podola, obwód tarnopolski
  • Obszar: 20,76 km kw.
  • Ludność: ok. 20,9 tys. mieszkańców

 

 

O mieście:

Pierwsza wzmianka o mieście pojawiła się w 1226 r. Prawa miejskie Krzemieniec uzyskał w 1438 r. i należał do woj. ruskiego Pierwszej Rzeczypospolitej. Ponownie znalazł się w granicach Polski w latach 1919–39. Do najciekawszych zabytków Krzemieńca należą kościoły i klasztory (fundatorami byli m.in. książęta Wiśniowieccy czy królowa Bona Sforza) obecnie należące do Prawosławnej Cerkwi Ukraińskiej. W Krzemieńcu urodził się i mieszkał przez kilka lat Juliusz Słowacki. W rodzinnym dworku poety mieści się obecnie Muzeum Juliusza Słowackiego, z licznymi pamiątkami i artefaktami. W mieście działa Liceum Krzemienieckie, polska szkoła której uczniowie odwiedzili kilkakrotnie nasze miasto.

Strona internetowa: www.kremenetska.gromada.org.ua

Herb Krzemieńca