Możesz dostać dotację na usunięcie azbestu | Konstancin-Jeziorna

Możesz dostać dotację na usunięcie azbestu

12-08-2022
Fot. Anna Pluta (Centrum Kultury Raszyn)

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna, którzy na swoich posesjach mają jeszcze wyroby zawierające szkodliwy dla zdrowia azbest, mogą otrzymać dotację na jego usunięcie. Samorząd pozyskał na ten cel dodatkowe środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nie warto samodzielnie usuwać eternitu z dachu. To nie tylko niebezpieczne dla zdrowia, ale również nielegalne – w ten sposób narażamy się na niemałą karę finansową sięgającą nawet 20 tys. zł. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi gmina Konstancin-Jeziorna, która już od kilku lat pokrywa całkowity koszt demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu.

Dodatkowe pieniądze

Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu gminy, ale również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pod koniec lipca przedstawiciele konstancińskiego samorządu podpisali umowę dotacyjną o wartości blisko 14 tys. zł. Dokument sygnowali Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚIGW w Warszawie, oraz Ryszard Machałek, zastępca burmistrza Konstancina-Jeziorny, i skarbnik gminy – Marta Niedzielska. 

Co pokrywa dofinansowanie?

O gminne wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, w tym wspólnoty mieszkaniowe, nieprowadzące działalności gospodarczej. Wymogiem podstawowym jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości położonej w gminie Konstancin-Jeziorna, a z której ma zostać usunięty eternit. Dotacja pokrywa 100 proc. kosztów związanych z jego demontażem, odbiorem, transportem oraz utylizacją. Co ważne! Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Złóż wniosek

Wnioski dotyczące refundacji kosztów demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych przyjmowane i rozpatrywane są na bieżąco. Dokumenty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 (poniedziałek–piątek w godz. 9.00–15.00). Szczegółowych informacji dotyczących procedury naboru wniosków udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (tel. 22 484 24 28). Niezbędne druki można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej szary napis oblodzenie. W tle widać samochód jadący ulicą asfaltową przez las.

    Meteo alert pierwszego stopnia: Oblodzenie

    Pogoda znów zrobi się niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Alert obowiązuje w powiecie piaseczyńskim od północy do godz. 7.00 w sobotę (4 lutego). Drogi i chodniki mogą być śliskie.
  • Grafika wektorowa. Napis informujący o naborze do grup tematycznych wśród ekspertów i członków NGO, na tle warszawskich wieżowców.r

    Poszukiwani eksperci i przedstawiciele trzeciego sektora

    Stowarzyszenie Metropolia Warszaw przedłużyło nabór ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zaangażują się w przygotowanie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”. Zgłoszenia od kandydatów będą przyjmowane do 17 lutego 2023 r.