Najlepsze życzenia i podziękowania dla strażaków | Konstancin-Jeziorna

Najlepsze życzenia i podziękowania dla strażaków

04-05-2022

Gaszą pożary, walczą ze skutkami klęsk żywiołowych, udzielają pomocy w wypadkach komunikacyjnych i, co najważniejsze, ratują nie tylko ludzkie życie. W Międzynarodowym Dniu Strażaka składamy druhnom i druhom serdeczne życzenia oraz najszczersze wyrazy wdzięczności.

W środę (4 maja), w dniu imienin św. Floriana, swoje święto obchodzą strażacy. Z tej okazji władze Konstancin-Jeziorny składają druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy serdeczne podziękowania oraz wyrazy wdzięczności za ich ciężką pracę, poświęcenie oraz ofiarność.

„Dziękuję za Waszą gotowość, o każdej porze dnia i nocy, do niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, a także za zaangażowanie w funkcjonowanie Waszych jednostek oraz życie lokalnej społeczności. Niech strażacka służba i podejmowane działania będą zawsze źródłem osobistej dumy i społecznego uznania. Życzę wszystkim Druhnom i Druhom opieki patrona strażaków – św. Floriana, bezpiecznych powrotów z akcji, niewyczerpanej siły i mnóstwa wytrwałości, wyrozumiałości bliskich oraz samych sukcesów – zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym”.

Zastępca Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
Ryszard Machałek

Autor
Grzegorz Skorupski

Najnowsze aktualności

  • Fragment mapy. Czarną grubą linią, o nieregularnym kształcie, zaznaczono granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

    Rejon ul. Kolejowej – wyłożenie projektu planu i dyskusja

    Od 31 stycznia do 21 lutego 2023 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 1). Dyskusja nad dokumentem obędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy.
  • Grafika wektorowa. Duże litery skrótu NGO pod nimi tekst: powiat piaseczyński.

    Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

    Do 16 lutego 2023 r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu oraz zdrowia. Na organizację różnych przedsięwzięć zaplanowano łącznie 343 tys. zł. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.