Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Bielawa | Konstancin-Jeziorna

Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Bielawa

25-08-2021

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie nawiązała partnerską współpracę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. W ramach dobrosąsiedzkiej pomocy druhowie otrzymali wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego.

Jednostka w Bielawie, dzięki otrzymanym środkom finansowym, zakupiła pod koniec lipca namiot pneumatyczny o powierzchni 37 m kw. Nowy sprzęt pełni wiele funkcji podczas działań związanych z ratownictwem, m.in. może służyć do odizolowania osób poszkodowanych podczas wypadków komunikacyjnych, zabezpieczenia osób tymczasowo ewakuowanych z zagrożonego obszaru przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Wsparcie lokalnej OSP w zakupie sprzętu, realizowane w ramach trzeciej edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez PSE, ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Najnowsze aktualności

  • Fragment mapy. Czarną grubą linią, o nieregularnym kształcie, zaznaczono granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

    Rejon ul. Kolejowej – wyłożenie projektu planu i dyskusja

    Od 31 stycznia do 21 lutego 2023 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 1). Dyskusja nad dokumentem obędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy.
  • Grafika wektorowa. Duże litery skrótu NGO pod nimi tekst: powiat piaseczyński.

    Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

    Do 16 lutego 2023 r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu oraz zdrowia. Na organizację różnych przedsięwzięć zaplanowano łącznie 343 tys. zł. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.