Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Bielawa | Konstancin-Jeziorna

Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Bielawa

09-08-2022

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie ponownie nawiązała partnerską współpracę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. W ramach dobrosąsiedzkiej pomocy druhowie otrzymali wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego.

Celem współpracy, realizowanej w ramach 4. edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna poprzez wsparcie lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu ratowniczego.

Zakupiony sprzęt

Jednostka w Bielawie, dzięki otrzymanym środkom finansowym, zakupiła pod koniec lipca wyposażenie do namiotu pneumatycznego. Są to m.in. krzesła, łóżka i stoły polowe, a także lampy namiotowe LED oraz nagrzewnice. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany podczas działań związanych z ratownictwem, m.in. może służyć do odizolowania osób poszkodowanych podczas wypadków komunikacyjnych, zabezpieczenia osób tymczasowo ewakuowanych z zagrożonego obszaru przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

O programie

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez PSE, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronach: raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.
 

Napis PSE

www.pse.pl

 

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Grafika wektorowa. Kolorowe rysunki zwierząt oraz tekst: Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich – małych i dużych, 31 finał 2023, żyj zdrowo w zdrowym świecie.

    29 stycznia gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

    Konstancin-Jeziorna ponownie gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, która już 29 stycznia znów rozgrzeje nasze serca i będzie zachęcać do czynienia dobra. Z okazji 31. finału przygotowano liczne atrakcje. Będą m.in. koncerty, warsztaty i bieg rodzinny.
  • Traktor na polu uprawnym.

    Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – wnioski od 1 lutego

    Od środy (1 lutego) rolnicy z gminy Konstancin-Jeziorna mogą składać w Urzędzie Miasta i Gminy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jest na to czas do 28 lutego 2023 r.