Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Bielawa | Konstancin-Jeziorna

Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Bielawa

09-08-2022

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie ponownie nawiązała partnerską współpracę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. W ramach dobrosąsiedzkiej pomocy druhowie otrzymali wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego.

Celem współpracy, realizowanej w ramach 4. edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna poprzez wsparcie lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie sprzętu ratowniczego.

Zakupiony sprzęt

Jednostka w Bielawie, dzięki otrzymanym środkom finansowym, zakupiła pod koniec lipca wyposażenie do namiotu pneumatycznego. Są to m.in. krzesła, łóżka i stoły polowe, a także lampy namiotowe LED oraz nagrzewnice. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany podczas działań związanych z ratownictwem, m.in. może służyć do odizolowania osób poszkodowanych podczas wypadków komunikacyjnych, zabezpieczenia osób tymczasowo ewakuowanych z zagrożonego obszaru przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

O programie

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez PSE, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronach: raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Pomieszczenie. Przy recepcji stoją cztery uśmiechnięte panie. Pod zdjęciem są informacji (powielone w artkule) dotyczące funkcjonowania centrum informacyjnego dla uchodźców.

    Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy

    Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska wspólnie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi.
  • 11 osób stój w rzędzie na scenie. W rękach trzymają dyplom i róże czerwone.

    To było wyjątkowe święto kina w Konstancinie-Jeziornie

    To była prawdziwa gratka dla miłośników X Muzy! W dniach 23–25 września w Konstancińskim Domu Kultury odbyła się V edycja Festiwalu Filmowego Świat Maklaka i Jego Przyjaciół. W czasie Festiwalu pokazano nie tylko filmy finałowe, nadesłane na konkurs, ale także filmy Studia Munka.