Oświadczenie burmistrza gminy w sprawie nieprawdziwych informacji | Konstancin-Jeziorna

Oświadczenie burmistrza gminy w sprawie nieprawdziwych informacji

06-04-2023
fot. A. Piętka

Publikujemy oświadczenie burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie fałszywych i kłamliwych informacji, które w przestrzeni publicznej, za pośrednictwem Facebooka, rozpowszechnia pan Daniel Petryczkiewicz. Dotyczą one zagospodarowania terenu Łąk Oborskich.

W związku z nieprawdziwymi, zmanipulowanymi i niezgodnymi z rzeczywistością informacjami, jakie za pośrednictwem Facebooka przekazuje opinii publicznej p. Daniel Petryczkiewicz, informuję, że burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna nie prowadzi żadnych rozmów „za zamkniętymi drzwiami” i „za plecami mieszkańców” z osobami zainteresowanymi kupnem lub dzierżawą stanowiących własność gminy Konstancin-Jeziorna Łąk Oborskich, z przeznaczeniem na pole golfowe.

W styczniu do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wpłynęło pismo od firmy Invest Line E SA, w którym jej przedstawiciele prezentują ofertę realizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie tzw. pól oborskich. Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna, nie mając żadnych uprawnień do rozporządzania majątkiem gminy – a takie ma wyłącznie Rada Miejska – skierował 26 stycznia 2023 r. wspomniane pismo do Agaty Wilczek, przewodniczącej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, z prośbą o przekazanie go, w celu zaopiniowania, właściwym komisjom RM. W konsekwencji przewodnicząca Rady Miejskiej, po konsultacjach z przewodniczącymi stałych komisji RM, zwołała na 17 kwietnia 2023 r. (godz. 16.00) połączone posiedzenie komisji RM.

Jak widać z powyższego, p. Daniel Petryczkiewicz rozpowszechnia nieprawdziwe informacje jakoby burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna „kupczył za plecami mieszkańców naszym wspólnym dziedzictwem – Łąkami Oborskimi”. Decyzję o przyszłości przedmiotowego terenu podejmie Rada Miejska Konstancin-Jeziorna.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk

Autor
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

Najnowsze aktualności

  • Budynek z czerwonej cegły z duzymi oknami. Nad nim błękitne niebo.

    Pierwsze posiedzenia komisji wyborczych

    Obwodowe komisje wyborcze, odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie głosowania w zbliżających się wyborach parlamentarnych, rozpoczynają pracę. Komisarz wyborczy wyznaczył terminy pierwszych posiedzeń, na których komisje oficjalnie się ukonstytuują.
  • Śmieciarka odbiera odpady

    Przedłużona współpraca z firmą Jarper i nowe harmonogramy

    Uwaga mieszkańcy! Na okres od 1 do 31 października zostaje przedłużona współpraca z firmą Jarper Sp. z o.o., która to na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tymczasowo świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych. Obowiązują nowe harmonogramy dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.