Piaseczyński urząd pracy czeka na zgłoszenia od pracodawców | Konstancin-Jeziorna

Piaseczyński urząd pracy czeka na zgłoszenia od pracodawców

06-10-2022

Przypominamy – jeszcze tylko do 12 października pracodawcy mogą zgłaszać chęć udziału w Piaseczyńskich Targach Pracy. Wystarczy zadzwonić pod jeden z numerów telefonów (22 484 26 37 lub 22 484 26 56). Wydarzenie organizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie.

Jest to kolejna edycja wydarzenia skierowanego do osób bezrobotnych i pracodawców. Tegoroczne Piaseczyńskie Targi Pracy odbędą się 14 października w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie. Firmy i przedsiębiorcy mogą już zgłaszać chęć udziału w wydarzeniu. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod numerami 22 484 26 37 lub 22 484 26 56.

Targi są doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami. To także możliwość zapoznania się z lokalnymi ofertami i trendami panującymi na rynku pracy oraz konsultacji z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu skarbowego czy Centrum Przedsiębiorczości w Piasecznie. Szczegóły na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio
Do pobrania
Załącznik Size
Zgłoszenie udziału w targach pracy 232.5 KB

Najnowsze aktualności

  • Fragment mapy. Czarną grubą linią, o nieregularnym kształcie, zaznaczono granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

    Rejon ul. Kolejowej – wyłożenie projektu planu i dyskusja

    Od 31 stycznia do 21 lutego 2023 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 1). Dyskusja nad dokumentem obędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy.
  • Grafika wektorowa. Duże litery skrótu NGO pod nimi tekst: powiat piaseczyński.

    Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

    Do 16 lutego 2023 r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu oraz zdrowia. Na organizację różnych przedsięwzięć zaplanowano łącznie 343 tys. zł. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.