Piątka wie, jak korzystać z nowoczesnych technologii | Konstancin-Jeziorna

Piątka wie, jak korzystać z nowoczesnych technologii

25-01-2023

Drukarka i długopisy 3D, małe roboty i mikrokontrolery do nauki programowania oraz sprzęt audio i wideo to nowoczesne urządzenia, z których na co dzień korzystają nauczyciele konstancińskiej Piątki. Umożliwiają one m.in. wydrukowanie trójwymiarowych pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami. Zakup sprzętu możliwy był dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości”.

Jak wykorzystywać nowoczesne technologie w edukacji wiedzą doskonale nauczyciele Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie. W 2022 r. szkoła wzbogaciła się m.in. o: drukarkę i długopisy 3D, małe roboty i mikrokontrolery do nauki programowania oraz sprzęt audio i wideo (kamerę, aparat fotograficzny, mikrofony, statywy i oświetlenie). Ich zakup – o łącznej wartości 60 tys. zł – możliwy był dzięki rządowemu programowi „Laboratoria Przyszłości”.

Pomoc w nauce

Teraz te nowoczesne urządzenia wykorzystują nauczyciele Piątki w codziennej pracy z uczniami. I tak. Niedawno w klasie 7 na lekcji chemii omawiano budowę atomu. – Uczniowie układali trójwymiarowe modele różnych pierwiastków np. germanu i argonu, które to zostały wcześniej wydrukowane na naszej szkolnej drukarce – mówi Maria Guszkowska, nauczycielka chemii. – Dzięki takim pomocom uczniowie szybciej przyswajają wiedzę i mogą ją od razu zastosować w praktyce.

Biblioteka Wydruków 3D

Ponadto w SPI nr 5 powstała – pierwsza w Polsce – Biblioteka Wydruków 3D. Liczy ona ponad 70 eksponatów, które nauczyciele mogą wykorzystać w czasie lekcji geografii, matematyki, historii czy chemii. Są wśród nich modele m.in.:  ludzkich kości, kształtów kontynentów, atomu, cząsteczek, faz podziału komórki, brył, kątów, ułamków, kostek z symbolami emocji, a także stylów kolumn – dorycki, joński, koryncki. – Powstanie biblioteki było możliwe dzięki współpracy z firmą Skriware – mówi Agnieszka Halicka, szkolna koordynatorka programu „Laboratoria Przyszłości” . –  Na podstawie naszych działań powstał również krótki e-book, ze wskazówkami jak inne placówki mogą wykorzystywać drukarki 3D do pracy z uczniami.

To, w jaki sposób nauczyciele Piątki używają nowoczesnych technologii, jest pokazywane również na licznych konferencjach i warsztatach, a także opisywane w mediach ogólnopolskich.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

  • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej szary napis oblodzenie. W tle widać samochód jadący ulicą asfaltową przez las.

    Meteo alert pierwszego stopnia: Oblodzenie

    Pogoda znów zrobi się niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Alert obowiązuje w powiecie piaseczyńskim od północy do godz. 7.00 w sobotę (4 lutego). Drogi i chodniki mogą być śliskie.
  • Grafika wektorowa. Napis informujący o naborze do grup tematycznych wśród ekspertów i członków NGO, na tle warszawskich wieżowców.r

    Poszukiwani eksperci i przedstawiciele trzeciego sektora

    Stowarzyszenie Metropolia Warszaw przedłużyło nabór ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zaangażują się w przygotowanie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”. Zgłoszenia od kandydatów będą przyjmowane do 17 lutego 2023 r.