Zostaw swój podatek tu, gdzie mieszkasz | Konstancin-Jeziorna

Zostaw swój podatek tu, gdzie mieszkasz

14-02-2022

Rozwój gminy Konstancin-Jeziorna jest możliwy dzięki podatkom płaconym przez jej mieszkańców. Za pieniądze z rocznych rozliczeń PIT samorząd może realizować liczne inwestycje np. budowę chodników i dróg czy sieci wodno-kanalizacyjnych. Środki te przeznaczane są także na oświatę, edukację, kulturę i sport oraz transport publiczny.

Rozpoczyna się okres rozliczeń z fiskusem. Podatek PIT to dla samorządu lokalnego ogromna część dochodów, która ma wpływ na nasze otoczenie, dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy płacili podatki według faktycznego miejsca zamieszkania.

To proste

Do prawidłowego rozliczenia PIT należy przyjąć adres, pod którym mieszkaliśmy na 31 grudnia roku, za jaki jest on składany. Natomiast w samej deklaracji wpisujemy – w części A – Urząd Skarbowy w Piasecznie, któremu podlega gmina Konstancin-Jeziorna, a w części B – miejsce faktycznego zamieszkania, nie zameldowania. To wszystko. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych formularzy. Pieniądze z podatku dochodowego trafiają w 38,23 proc. do budżetu gminy, w której mieszka podatnik, reszta zasila budżet państwa.

Zainwestuj w gminę

Pieniądze z PIT-ów to znaczący zastrzyk do budżetu. Dzięki nim gmina Konstancin-Jeziorna może się rozwijać, rozbudowywać infrastrukturę, realizować zadania pomocy społecznej czy utrzymywać placówki oświatowe. Środki te przeznaczane są także na kulturę i sport, ochronę zdrowia oraz transport publiczny. Swój podatek w Konstancinie-Jeziornie rozlicza już 98 proc. mieszkańców, za co dziękujemy.

Autor
Patryk Siepsiak