Powstanie miejsce wyłącznie dla seniorów | Konstancin-Jeziorna

Powstanie miejsce wyłącznie dla seniorów

28-07-2021

W Konstancinie-Jeziornie powstanie Klub „Senior+”. Na jego utworzenie gmina pozyskała 200 tys. zł dofinansowania. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę robót remontowych pomieszczeń w budynku przy ul. A. Walentynowicz 24.

Finansowe wsparcie na uruchomienie miejsca spotkań konstancińskim seniorów samorząd pozyskał z rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025. Złożony do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wniosek w tej sprawie został pozytywnie oceniony. Gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pomieszczeń, w których będzie działał Klub „Senior+”. 13 lipca burmistrz Kazimierz Jańczuk podpisał umowę na jego utworzenie z Anną Oleszwską, dyrektorką Wydziału Polityki Społecznej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wkład własny gminy wynosi 50 tys. zł.

Prace remontowe

Klub „Senior+” będzie mieścił się w budynku przy ul. A. Walentynowicz 24 na os. Mirków. Dzięki pozyskanym pieniądzom możliwy będzie remont dwóch pomieszczeń i sanitariatów znajdujących się na parterze wspomnianego obiektu. Ponadto, na potrzeby funkcjonowania klubu, zostanie zainstalowany Internet oraz zakupiony m.in. sprzęt multimedialny z nagłośnieniem i komputery (powstanie 5 stanowisk). Wszystko po to, aby konstancińscy seniorzy mogli w pełni korzystać ze stworzonego specjalnie dla nich miejsca. Zanim to jednak nastąpi, gmina musi wyłonić wykonawcę planowanych prac. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie ogłoszone w najbliższy dniach.

Miejsce spotkań i aktywizacji 

Klub „Senior+” będzie środowiskową formą wsparcia dla nieaktywnych już zawodowo mieszkańców naszej gminy powyżej 60. roku życia. Osoby starsze znajdą tam możliwość korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej. Poszczególne pola możliwych aktywności czy opieki będą zróżnicowane w zależności od potrzeb i indywidualnych predyspozycji uczestników. Klub działać będzie w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.
 

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

  • plakat Budżet Obywatelski Mazowsza

    Głosujemy w Budżecie Obywatelskim Mazowsza 2024

    Do 23 czerwca 2024 r. trwa głosowanie w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. O głosy mieszkańców województwa walczy aż 288 projektów. Są wśród nich zadania, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Zachęcamy do popierania lokalnych inicjatyw.
  • Grafika wektorowa. Ikony osób stojących wokół napisu NGO. Poniżej tekst: Otwarty konkurs ofert.

    Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach konkursu ofert

    Tylko do najbliższej środy (19 czerwca), do godz. 13.00, trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Kwota, jaką gmina Konstancin-Jeziorna zamierza przeznaczyć na realizację zadań z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki i integracji to 150 tys. zł.