Powstanie miejsce wyłącznie dla seniorów | Konstancin-Jeziorna

Powstanie miejsce wyłącznie dla seniorów

28-07-2021

W Konstancinie-Jeziornie powstanie Klub „Senior+”. Na jego utworzenie gmina pozyskała 200 tys. zł dofinansowania. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę robót remontowych pomieszczeń w budynku przy ul. A. Walentynowicz 24.

Finansowe wsparcie na uruchomienie miejsca spotkań konstancińskim seniorów samorząd pozyskał z rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025. Złożony do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wniosek w tej sprawie został pozytywnie oceniony. Gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pomieszczeń, w których będzie działał Klub „Senior+”. 13 lipca burmistrz Kazimierz Jańczuk podpisał umowę na jego utworzenie z Anną Oleszwską, dyrektorką Wydziału Polityki Społecznej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wkład własny gminy wynosi 50 tys. zł.

Prace remontowe

Klub „Senior+” będzie mieścił się w budynku przy ul. A. Walentynowicz 24 na os. Mirków. Dzięki pozyskanym pieniądzom możliwy będzie remont dwóch pomieszczeń i sanitariatów znajdujących się na parterze wspomnianego obiektu. Ponadto, na potrzeby funkcjonowania klubu, zostanie zainstalowany Internet oraz zakupiony m.in. sprzęt multimedialny z nagłośnieniem i komputery (powstanie 5 stanowisk). Wszystko po to, aby konstancińscy seniorzy mogli w pełni korzystać ze stworzonego specjalnie dla nich miejsca. Zanim to jednak nastąpi, gmina musi wyłonić wykonawcę planowanych prac. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie ogłoszone w najbliższy dniach.

Miejsce spotkań i aktywizacji 

Klub „Senior+” będzie środowiskową formą wsparcia dla nieaktywnych już zawodowo mieszkańców naszej gminy powyżej 60. roku życia. Osoby starsze znajdą tam możliwość korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej. Poszczególne pola możliwych aktywności czy opieki będą zróżnicowane w zależności od potrzeb i indywidualnych predyspozycji uczestników. Klub działać będzie w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.
 

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

  • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej szary napis silny wiatr. W tle postać z rozwianymi włosami próbująca utrzymać wygięty w górę parasol.

    Meteo alert pierwszego stopnia: silny wiatr

    Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnymi wiatrami. Alert pierwszego stopnia obowiązuje w powiecie piaseczyńskim od godz. 22.00 w czwartek (23 września) do godz. 12.00 w piątek (24 września). Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
  • Na grafice jest duży napis Weź udział w wycieczce i odbierz przewodnik turystyczny. Niżej napis dotyczy wycieczek w dniach 25 i 26 września 2021. W tle park, na trawie leżą żółte liście. Obok po prawej stronie wklejona jest grafika z trzema przewodnikami turystycznymi. Na okładce są zdjęcia atrakcji turystycznych i napis Kalejdoskop Konstancina-Jeziorny.

    Zapraszamy do zapisywania się na ostatnie wycieczki

    W najbliższy weekend (25–26 września) odbędą się ostatnie 4 wycieczki z cyklu „Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna”. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy do zapisywania się pod numerem tel.: 22 484 24 41. Każdy uczestnik dodatkowo otrzyma „Kalejdoskop Konstancina-Jeziorny”.