Konsultacje programu współpracy z NGO do 14 listopada | Konstancin-Jeziorna

Konsultacje programu współpracy z NGO do 14 listopada

03-11-2022

Jest nowy termin konsultacji programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać do 14 listopada. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Celem konsultacji, które zgodnie z nowym terminem potrwają od 3 do 14 listopada 2022 r., jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych w zakresie planowanej na rok 2023 przez gminę Konstancin-Jeziorna współpracy z trzecim sektorem. Projekt programu został stworzony na bazie dokumentu obowiązującego w bieżącym roku.

Uwagi na formularzu

Wszystkie zainteresowane podmioty – organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zapraszamy do zapoznania się z projektem programu (do pobrania poniżej) i wzięcia udziału w konsultacjach.

Wszelkie uwagi i propozycje zmian w treści dokumentu można zgłaszać do 14 listopada 2022 r. do godz. 15.00 dostarczając wypełniony formularz (do pobrania poniżej):

  • pocztą lub pocztą kurierską na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna;
  • bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77);
  • mailowo na adres: urzadatkonstancinjeziorna [dot] pl.
Autor
Biuro Komunikacji Społecznej