Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej | Konstancin-Jeziorna

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

17-02-2023

1 września we wszystkich gminnych szkołach podstawowych swoją przygodę z edukacją rozpoczną także 7-latki. Samorządowe kryteria rekrutacji do klas pierwszych określa uchwała nr 446/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Kryteria naboru

Oto lista kategorii, za których spełnienie kandydaci otrzymują punkty:

  • rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tej samej szkoły – 4 pkt;
  • wielodzietność rodziny – 4 pkt;
  • kandydat objęty jest kształceniem specjalnym – 4 pkt;
  • niepełnosprawność w rodzinie – 4 pkt;
  • absolwent oddziału przedszkolnego spoza obwodu danej szkoły – 4 pkt.

Harmonogram rekrutacji

Wnioski o przyjęcie do szkół podstawowych, będą przyjmowane od 27 lutego do 28 marca 2023 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 14 kwietnia 2023 r. Po pisemnym potwierdzeniu przez rodzica woli przyjęcia do wybranej szkoły (do 20 kwietnia 2023 r.), 21 kwietnia 2023 r. placówki podadzą ostateczne wyniki rekrutacji.

Postępowanie uzupełniające

Przewidziane jest także postępowanie uzupełniające – w przypadku niepełnej rekrutacji i wolnych miejsc. Dodatkowe postępowanie będzie prowadzone od 16 do 25 sierpnia 2023 r. według tego samego trybu jak postępowanie główne. Szczegółowy terminarz rekrutacji podany jest w zarządzeniu nr 21/8/2023 burmistrza gminy (do pobrania poniżej).

Złóż wniosek

Wnioski o przyjęcie do gminnych szkół dostępne są do pobrania poniżej oraz w placówkach. Oprócz wniosku każdy rodzic lub opiekun musi podpisać także klauzulę informacyjną RODO (są one dostępne w placówkach, które to będą przetwarzały dane osobowe).

Szczegóły na stronach internetowych

Rodziców i opiekunów zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych wybranych szkół, gdzie można poznać ich szczegółowe oferty.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio