Rezerwat Wyspy Świderskie | Konstancin-Jeziorna

Rezerwat Wyspy Świderskie

21-02-2021
Wyspy Świderskie (fot. A. Piętka)

Faunistyczny rezerwat przyrody położony na południowym skraju Warszawy (obejmujący dzielnice Wilanów i Wawer), w gminie Konstancin-Jeziorna oraz na terenach miast Karczew, Otwock i Józefów w województwie mazowieckim. 

Rzadkie gatunki ptaków

Rezerwat został utworzony w 1998 r. i zajmuję powierzchnię 572,28 ha. Obejmuje wyspy, mielizny i piaszczyste łachy oraz wody płynące Wisły. Rezerwat powstał, by chronić ekosystem wodny w korycie środkowej Wisły. Jest to miejsce gniazdowania i żerowania rzadkich gatunków ptaków oraz ostoja zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. Obszar ten ma duże walory krajobrazowe. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 163 gatunków roślin i 175 gatunków kręgowców, w tym 140 gatunków ptaków.

Plan ochrony

Rezerwat posiada plan ochrony, który został wprowadzony Rozporządzeniem nr 61 wojewody mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003 r. Obejmuje on następujące zadania: wycinkę młodych drzew i krzewów wkraczających na otwarte przestrzenie, zarybianie, wieszanie skrzynek lęgowych, rekultywację miejsca po składowanym piasku w Karczewie, systematyczne sprzątanie śmieci, przekopanie rowów na drogach wjazdowych do rezerwatu niedopuszczonych do ruchu. Zgodnie z dokumentem jedynym obszarem, co do którego nie przewiduje się jakiejkolwiek ingerencji człowieka, są piaszczyste ławice i wyspy.

Rezerwat leży na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Środkowej Wisły” w ramach programu „Natura 2000”. Obszar ten rozciąga się od Dęblina do Płocka, a wspomniany rezerwat jest jego częścią.