Konkurs dla organizacji pozarządowych rozstrzygnięty | Konstancin-Jeziorna

Konkurs dla organizacji pozarządowych rozstrzygnięty

28-06-2022

Burmistrz Konstancina-Jeziorny przyznał dotacje na realizację zadań publicznych. Do organizacji pozarządowych trafi łącznie ponad 110 tys. zł, dzięki którym będzie możliwe przeprowadzenie 17 zadań adresowanych do mieszkańców naszej gminy.   

Ogłoszony 10 maja konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Do konstancińskiego magistratu wpłynęło łącznie 19 ofert, które następnie oceniła komisja konkursowa powołana przez burmistrza. Najwięcej projektów dotyczyło zadań z zakresu kultury fizycznej – dziewięć ofert. Na przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożono trzy oferty i po dwie z zakresu turystyki i krajoznawstwa, integracji społecznej oraz ratownictwa i ochrony ludności. Najmniej chętnych, tylko jedna oferta, było na realizację działań dotyczących podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej. Nie było chętnych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. W wyniku oceny merytorycznej dwie oferty zostały odrzucone, a siedemnaście projektów otrzyma dotacje w łącznej kwocie 109,7 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na organizację m.in. turniejów i zawodów, zajęć sportowo-rekreacyjnych i działania edukacyjne. 
 

Autor
Grzegorz Skorupski
Do pobrania

Najnowsze aktualności

 • Plakat promujący Dzień Strażaka

  Już 26 maja Dzień Strażaka i 100-lecie OSP Cieciszew

  Parada strażacka z orkiestrami dętymi i mażoretkami, koncert w amfiteatrze, spektakl dla dzieci, piknik rodzinny z licznymi atrakcjami oraz kiermasz – tak gmina Konstancin-Jeziorna będzie świętować Dzień Strażaka i 100-lecie OSP Cieciszew. Zapraszamy już 26 maja do Parku Zdrojowego.
 • Na górze czerwony napis meteo alert poprzedzony wykrzyknikiem. Obok niego logo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – niebieski okrąg z białymi literami IMGW, poniżej niebieski napis burze. W tle fragment granatowego parasola oraz krople deszczu.

  Meteo alert pierwszego stopnia: Burze

  Zapowiada się burzowe popołudnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu piaseczyńskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert obowiązuje w piątek (24 maja) od godz. 14.00 do godz. 23.00. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Plac z kostki brukowej, na którym rozstawione jest przenośne miasteczko, służące do egzaminowania dzieci na kartę rowerową. Stoją znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, przejazd kolejowy. Troje dzieci – rowerzystów właśnie przez nie przejeżdża.

  Parking przy magistracie będzie czasowo wyłączony z…

  Od piątku (24 maja) – od godz. 16.30 – do soboty (25 maja) – do godz. 20.00 – nie będzie można korzystać z parkingu przy ul. Józefa Hlebowicza, na tyłach konstancińskiego magistratu. Ma to związek z organizacją w tym miejscu praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Przepraszamy za utrudnienia.
 • Grafika wektorowa. Plakat promujący konferencje.

  LGD Perły Mazowsza zaprasza na konferencję

  Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zaprasza 28 maja br. na konferencję otwierającą realizację nowej strategii rozwoju na lata 2023–2027. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną m.in. projekty grantowe, zakresy tematyczne planowanych naborów czy zasady otrzymania wsparcia.