Ruszył nabór do pierwszej edycji programu „Energia na wsi” | Konstancin-Jeziorna

Ruszył nabór do pierwszej edycji programu „Energia na wsi”

01-02-2023

Wystartował nabór do pierwszej edycji programu „Energia na wsi”, który ma zwiększyć dostępność oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. Mogą zgłosić się do niego zarówno rolnicy indywidualni, jak i spółdzielnie energetyczne i ich członkowie. Wnioski przyjmowane są do 15 grudnia 2023 r.

Odnawialne źródła energii bazują na naturalnych, ekologicznych i niewyczerpywalnych zasobach. Należą do nich m.in. energia słoneczna, wiatrowa, wodna i biomasy. Program przygotowany we współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska ma być szansą na transformację energetyczną na obszarach wiejskich i ma pomóc w obniżeniu kosztów pozyskania energii przez jej mieszkańców.

Dla kogo

Beneficjentami programu mogą być nie tylko rolnicy, ale również spółdzielnie energetyczne – te dopiero powstające, jak i te już istniejące – oraz ich członkowie. Rolnik, który skorzysta z programu, będzie mógł dofinansować:

 • instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe o mocy powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW;
 • elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW;
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.

Natomiast istniejąca spółdzielnia energetyczna lub jej członek, a także powstająca spółdzielnia energetyczna mogą otrzymać wsparcie finansowe na:

 • instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW;
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.

Wysokość dofinansowania

Aby inwestycja mogła wziąć udział w programie „Energia dla wsi”, nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. W tegorocznym naborze do rozdysponowania jest 100 mln zł (całkowity budżet programu „Energia dla wsi” wynosi 1 mld zł). Wsparcie może zostać wypłacone w formie dotacji lub pożyczki. Wnioskujący o dotacje może ubiegać się o dopłatę o maksymalnej wartości 20 mln zł, z kolei w przypadku starających się o pożyczkę kwota maksymalna wynosi 25 mln zł. W 100 proc. mogą być pokryte koszty kwalifikacyjne na instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe; dotacja do 45 proc. i/lub pożyczka do 100 proc. kosztów kwalifikowanych na elektrownie wodne i biogazownie, natomiast na magazyn energii wsparcie finansowe może sięgnąć do 20 proc. kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

 • Laptop komputerowy i pulpit nawigacyjny dla systemu zarządzania dokumentami danych w bazie danych dokumentacji online w chmurze.

  Grant dla gminy na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa

  Konstancin-Jeziorna otrzyma 850 tys. zł na podniesienie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wsparcie przyznano w ramach rządowego programu „Cyberbezpieczny Samorząd” i zostanie przeznaczone m.in. na zakup urządzeń i oprogramowań. Wkład własny gminy to blisko 200 tys. zł.
 • Dwie kobiety siedza na przeciwko siebie i wypełniaja dokument. Za nimi baner z napisem: Gminny punkt konsultacyjny, a dalej zielone kwiaty i okno.

  Co zrobić, aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

  Ponad 1,1 mln zł na kompleksową termomodernizację budynków oraz wymianę kopciuchów trafiło do gminy w ramach programu „Czyste Powietrze”. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Pomoc w ich wypełnieniu i rozliczeniu udzielana jest również w konstancińskim magistracie.