Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe – złóż wniosek | Konstancin-Jeziorna

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe – złóż wniosek

12-09-2023
Fot. pixabay

Sportowcy z gminy Konstancin-Jeziorna mogą ubiegać się o nagrodę pieniężną i wyróżnienie za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Trzeba jednak złożyć wniosek. Urząd Miasta i Gminy przyjmuje je do 15 października 2023 r.

Nagrody i wyróżnienia dla zawodników za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym są finansowane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna i przyznawane raz w roku. Mogą się o nie ubiegać sportowcy – indywidualnie lub drużynowo, którzy mieszkają w gminie Konstancin-Jeziorna, i mają na swoim koncie osiągnięcia zdobyte w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Składanie wniosków

Z wnioskiem o nagrodę i wyróżnienie może wystąpić:

  • pełnoletni zawodnik;
  • opiekun prawny zawodnika;
  • klub, stowarzyszenie lub fundacja (za zgodą pełnoletniego zawodnika lub opiekuna prawnego zawodnika);
  • jednostka oświatowa (za zgodą pełnoletniego zawodnika lub opiekuna prawnego zawodnika);
  • osoba fizyczna (za zgodą pełnoletniego zawodnika lub opiekuna prawnego zawodnika).

Wniosek należy złożyć na formularzu (do pobrania poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2023 r.:

  • w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 (pon. w godz. 9.00–17.00, wt.–pt. w godz. 9.00–15.00);
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna) – liczy się data wpływu do urzędu lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP.

Dodatkowe informacje

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający osiągnięty wysoki wynik sportowy oraz zgodę zawodnika lub opiekuna prawnego na złożenie wniosku. Osobie, która osiągnęła i zgłosiła kilka sukcesów sportowych, przyznaje się nagrodę tylko za jedno, najwyższe osiągnięcie. Szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień dostępne są w regulaminie (do pobrania poniżej). 

Autor
Patryk Siepsiak