Spotkanie w sprawie rozbudowy ul. Powsińskiej w Bielawie | Konstancin-Jeziorna

Spotkanie w sprawie rozbudowy ul. Powsińskiej w Bielawie

06-09-2022

W związku z przebudową ul. Powsińskiej w Bielawie i zawarciem przez gminę umowy z wykonawcą robót konstanciński magistrat zaprasza 14 września (środa) o godz. 15.00 na spotkanie informacyjne dotyczące planowanej inwestycji. Odbędzie się ono w sali posiedzeń ratusza. 

W ramach modernizacji ul. Powsińskiej w Bielawie planowana jest budowa nowych m.in. jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych do posesji oraz oświetlenia ulicznego. Inwestycję za ponad 9,4 mln zł zrealizuje warszawska firma Fal-Bruk. Umowa została już podpisana. 

W związku z tym konstanciński magistrat zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące planowanego zadania. Odbędzie się ono 14 wrześni (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń ratusza przy ul. Piaseczyńskie 77. Wezmą w nim udział przedstawiciele firmy projektowej i wykonawcy robót.

Autor
Patryk Siepsiak

Najnowsze aktualności

  • Fragment mapy. Czarną grubą linią, o nieregularnym kształcie, zaznaczono granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

    Rejon ul. Kolejowej – wyłożenie projektu planu i dyskusja

    Od 31 stycznia do 21 lutego 2023 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 1). Dyskusja nad dokumentem obędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy.
  • Grafika wektorowa. Duże litery skrótu NGO pod nimi tekst: powiat piaseczyński.

    Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

    Do 16 lutego 2023 r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu oraz zdrowia. Na organizację różnych przedsięwzięć zaplanowano łącznie 343 tys. zł. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.