Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Letniej 14 – trzeci przetarg | Konstancin-Jeziorna

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Letniej 14 – trzeci przetarg

21-10-2021

Wyciąg z ogłoszenia burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 46 w obrębie 03-04 o powierzchni 0,1907 ha.

  • Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 46 obręb 03-04, o pow. 0,1907 ha
  • Położenie: Konstancin-Jeziorna, ul. Letnia 14
  • Numer KW: WA5M/00250273/3
  • Cena wywoławcza: 500.000,00 zł netto
    Do ceny sprzedaży nieruchomości, która zostanie ustalona w wyniku przetargu, należy doliczyć podatek VAT, wynoszący obecnie 23%.
  • Wysokość wadium:  50.000,00 zł

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Letniej 14 na osiedlu Chylice Letnisko. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w odległości około 100 m od ul. Długiej. W odległości około 400 m przepływa rzeka Jeziorka, w pobliżu której posadowiony jest plac sportowy. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych w niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzdrowiskowa oraz tereny leśne. W odległości około 200 m jest umiejscowiony Szpital Dziecięcy. Od południowej strony nieruchomości w odległości około 300 m położone są tereny pocegielniane oraz glinianki. W ulicy Letniej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna. W dalszej odległości od nieruchomości w ulicy Letniej znajduje się sieć gazowa. W pobliżu nieruchomości, ulicą Długą kursują autobusy komunikacji publicznej.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr 110/4/8/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej z późniejszymi zmianami, działka położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN – obszar zabudowy mieszkaniowej.

Warunki przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 27.12.2021 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

  • Pierwszy przetarg odbył się w dniu 21.04.2021 r.
  • Drugi przetarg odbył się w dniu 08.09.2021 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2021 roku na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna: nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie o. Konstancin-Jeziorna. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy gminy.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna pod numerem telefonu: 22 484 23 85. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz w pliku do pobrania poniżej.

Autor
Wydział Gospodarki Nieruchomościami