Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest | Konstancin-Jeziorna

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

09-09-2021

Od połowy września w gminie Konstancin-Jeziorna będzie prowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Na zlecenie magistratu wykona ją firma HPC Polgeol z Warszawy. Jej przedstawiciele osobiście odwiedzą mieszkańców oraz firmy działające na terenie gminy.

Niebawem do mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna oraz lokalnych przedsiębiorców mogą zapukać przedstawiciele firmy HPC Polgeol z Warszawy, którzy na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy przeprowadzą inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Każdy jej pracownik będzie miał przy sobie imienne upoważnienie podpisane przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna.

Spisywane będą pokrycia dachowe budynków wykonane z płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich, czyli tzw. eternitu. Zebrane w ten sposób dane posłużą do aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021–2032” oraz zostaną wpisane do centralnej Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.pl).

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o udostępnienie niezbędnych informacji osobom dokonującym spisu. Inwentaryzacja potrwa do końca października. W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod numerem tel.: 22 484 24 21.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio