Najpierw ostrzeżenie, później wyższa opłata | Konstancin-Jeziorna

Najpierw ostrzeżenie, później wyższa opłata

22-04-2021
Odpady należy segregować na pięć frakcji (fot. Lekaro)

Konstanciński magistrat prowadzi wyrywkowe kontrole w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy. Na początek pod lupę wzięte zostały śmieci w Bielawie, Kawęczynie i Turowicach. Właściciele nieruchomości, którzy notorycznie będą łamać zasady segregacji, muszą liczyć się z konsekwencjami i nałożeniem na nich opłaty podwyższonej.

Wdrożona przed ośmioma laty ustawa śmieciowa po raz pierwszy wprowadziła w Polsce segregację odpadów komunalnych. Od 1 stycznia 2020 r. to już nie wybór, a obowiązek. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła konieczność selektywnej zbiórki odpadów na pięć frakcji: papier i tektura (niebieski kolor pojemnika); szkło (kolor zielony); metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kolor żółty), bioodpady (kolor brązowy) oraz odpady zmieszane (kolor czarny).

Ruszyły kontrole

Niestety, mimo upływu lat, wiele osób wciąż nieprawidłowo segreguje odpady lub co gorsza, w ogóle tego nie robi. Proceder ten mają ukrócić rozpoczęte właśnie w gminie Konstancin-Jeziorna wyrywkowe kontrole przestrzegania przez mieszkańców zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Pracownik firmy Lekaro w każdej chwili może sprawdzić zawartość worków lub pojemników wystawionych do odbioru. W przypadku stwierdzenia, że odpady są zbierane w sposób niezgodny z zasadami informuje o tym Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Na miejscu zjawiają się pracownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi urzędu oraz strażnik miejski, którzy przeprowadzają kontrolę pojemników, i pouczają mieszkańców, jak mają prawidłowo segregować śmieci.

Opłata podwyższona

Źle posortowane odpady nie zostaną odebrane, a reklamacja zgłoszona z tego tytułu do ratusza nie będzie uwzględniona. Ponadto właściciele nieruchomości, którzy notorycznie będą łamać zasady obowiązkowej segregacji, muszą liczyć się z konsekwencjami, czyli zmianą wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. W gminie Konstancin-Jeziorna tzw. opłata podwyższona wynosi 72 zł od osoby miesięcznie.

Kolejne kontrole

19 i 20 kwietnia takie kontrole zostały przeprowadzone w Bielawie, Kawęczynie i Turowicach, ale to dopiero początek. W następnych dniach będą prowadzone w kolejnych miejscowościach.