Poświąteczna zbiórka naturalnych choinek | Konstancin-Jeziorna

Poświąteczna zbiórka naturalnych choinek

21-01-2022

W najbliższy poniedziałek (24 stycznia) rusza poświąteczna zbiórka naturalnych choinek. Będą one odbierane z poszczególnych sektorów zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na 2022 r. Przypominamy o zdjęciu z drzewek wszystkich ozdób. Choinki powinny być wystawiane bez stojaków i doniczek.

Naturalne choinki cięte to odpady biodegradowalne i trzeba je przekazać do profesjonalnego zagospodarowania. Drzewek nie wolno w całości wyrzucić na śmietnik. Należy je najpierw pociąć na kawałki, a następnie włożyć do odpowiedniego pojemnika lub poczekać, aż zostanie odebrane przez firmę wywożącą odpady komunalne.

Zgodnie z harmonogramem

Choinki – pozbawione elementów dekoracyjnych, a także ziemi i doniczki – należy, we wskazanym w harmonogramie terminie, zostawić w przydomowej altanie śmietnikowej, ewentualnie wystawić przed posesję – w miejscu widocznym i łatwo dostępnym (zabudowa jednorodzinna) lub pozostawić w miejscu gromadzenia odpadów wyznaczonym przez administratora nieruchomości (zabudowa wielorodzinna).

Zgodnie z harmonogramem

W gminie Konstancin-Jeziorna choinki są odbierane raz w roku przez firmę Lekaro. Dni wywozu drzewek są różne i zależą od rodzaju zabudowy i sektora, w którym znajduje się dana nieruchomość:

 • zabudowa jednorodzinna:
  • sektor 1 – 24 stycznia,
  • sektor 2 – 26 stycznia,
  • sektor 3 – 27 stycznia,
  • sektor 4 – 28 stycznia;
    
 • zabudowa wielorodzinna: 24 stycznia.
Autor
Patryk Siepsiak