Sprawdzaj oferty, nie podpisuj umów „od ręki” | Konstancin-Jeziorna

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj umów „od ręki”

04-04-2024

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej apeluje do wnioskodawców oraz beneficjentów programu „Czyste Powietrze” o rozwagę przy wyborze dostawcy i wykonawcy usługi wymiany źródła ciepła oraz podpisywaniu umów. Niestety, można natknąć się na nieuczciwe firmy, który oferują produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

„Czyste Powietrze” to rządowy program realizowany, z różnymi modyfikacjami, od września 2018 r. Umożliwia on pozyskanie dotacji na kompleksową termomodernizację budynków oraz wymianę przestarzałych pieców, tzw. kopciuchów, na te bardziej ekologiczne, spełniające najwyższe normy. Adresowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program cieszy się sporym zainteresowanie, także w gminie Konstancin-Jeziorna. W ramach programu Czyste Powietrze mieszkańcy gminy złożyli 153 wniosków. Zawartych zostało 153 umów, a zrealizowano 53 przedsięwzięć. Łączna kwota wypłaconych dotacji wyniosła 993 877,73 zł (stan na 31 grudnia 2023 r.).

Nieuczciwi dostawcy i wykonawcy

Niestety, coraz częściej wśród dostawców i wykonawców oferujących wymianę źródła ciepła zdarzają się przedsiębiorcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości lub zawyżają ceny. Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponownie apeluje do wnioskodawców oraz beneficjentów programu„Czyste Powietrze” o rozwagę w wyborze  dostawcy i wykonawców – w szczególności tych oferujących instalację pom ciepła – oraz uważne czytanie umów przed ich podpisaniem. Ważne. Podpisując pełnomocnictwo, dajemy komuś prawo do dysponowania przyznaną nam dotacją. Jak informuje NFOŚiGW często zdarza się, że nieuczciwe firmy proponują niedopasowane do budynku – nieocieplonego i z nieszczelną stolarką okienną i drzwiową – i potrzeb osób w nim mieszkających niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest niezadowalająca.

Jak się ustrzec?

Aby nie paść ofiarą oszustów, warto sprawdzić firmę i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy – uważnie zapoznajmy się m.in. z parametrami proponowanego urządzenia lub instalacji, warunkami serwisowymi i gwarancji, a także ceną. Można też porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Ponadto warto również skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), a znajdziemy ją na stronie internetowej: lista-zum.ios.edu.pl. Zawiera ona listę zweryfikowanych urządzeń i materiałów o potwierdzonej jakości. Uwaga! NFOŚiGW nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych, na co często powołują się nieuczciwi przedsiębiorcy. Partnerami programu są wyłącznie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wybrane samorządy (ponad 86 proc. gmin w skali kraju), a także niektóre banki – ich wykaz oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Fachowa pomoc

Aby ułatwić mieszkańcom aplikowanie o ośrodki, w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 cały czas działa punkt informacyjno-konsultacyjny. Jest on czynny 5 razy w tygodniu:

  • w poniedziałki w godz. 7.00–9.00,
  • we wtorki i w środy w godz. 7.00–8.00 i 16.00–18.00, 
  • w czwartki i w piątki w godz. 7.00–8.00. 

Jego pracownicy udzielają informacji o programie, a także pomagają w wypełnieniu wniosku i jego rozliczeniu. W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty – wysyłając wiadomość na adres: czystepowietrzeatkonstancinjeziorna [dot] pl (czystepowietrze[at]konstancinjeziorna[dot]pl) lub dzwoniąc pod nr telefonu 22 484 23 00 i wybierając nr. wew.: 352, 354, 421 lub 362.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio