Zadbaj o bezpieczeństwo w sezonie grzewczym | Konstancin-Jeziorna

Zadbaj o bezpieczeństwo w sezonie grzewczym

10-10-2022

Rozpoczął się sezon grzewczy 2022/2023. Warto więc przypomnieć właścicielom i zarządcom budynków o ciążących na nich obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych i nie tylko.

Niestety wiele wskazuje, że tegoroczny sezon grzewczy będzie jednym z trudniejszych od wielu lat. Wszystko przez wzrost cen paliw służących do ogrzewania domu. Drastyczne podwyżki i brak węgla w składach opału może skutkować, że do pieców trafi surowiec słabej jakości, mokre drewno lub co gorsza śmieci, co jest surowo zabronione i karane mandatami. – Palenie „wszystkim” może doprowadzić do uwalniania dużej ilości kwaśnego, przenikliwego dymu, który uszkodzi komin i spowoduje jego rozszczelnienie – ostrzegają strażacy z OSP Gassy. – Po sezonie będzie się on nadawał tylko do rozbiórki.

Ponadto w nieczyszczonym i źle eksploatowanym przewodzie kominowym gromadzi się sadza, która może w każdej chwili się zapalić. Jej temperatura przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza. A to stanowi już wielkie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców budynku.

Strażackie statystyki

Niewłaściwe użytkowanie instalacji ogrzewczych każdego roku jest przyczyną kilkunastu tysięcy pożarów. Według statystyk prowadzonych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w 2021 r. odnotowano aż 18 170 przypadków pożarów od urządzeń na paliwa stałe, 280 pożarów od urządzeń na paliwa płynne i 461 na paliwa gazowe. A to nie wszystko. Nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla. Także w tym przypadku statystyki są zatrważające. W sezonie grzewczym 2021/2022 (od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.) PSP odnotowała aż 2 435 zdarzeń związanych z czadem. Łącznie zostało w nich poszkodowanych 988 osób. Były też 43 ofiary śmiertelne.

Obowiązki właścicieli i zarządców

Zdecydowanej większości tych tragedii można by uniknąć, gdyby przestrzegane były podstawowe zasady bezpieczeństwa użytkowania przewodów kominowych, instalacji i urządzeń grzewczych. Dlatego wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego strażacy oraz Krajowa Izba Kominiarzy przypominają właścicielom i zarządcom budynków o ciążących na nich obowiązkach. A trochę ich jest. Zgodnie z Prawem budowlanym instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli (co najmniej raz w roku) przez uprawnionego kominiarza. Kominy muszą być także regularnie oczyszczane. Nakazują to przepisy przeciwpożarowe. Częstotliwość usuwania zanieczyszczeń uzależniona jest od rodzaju przewodu i wynosi co najmniej:  

  • raz w miesiącu – od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  • raz na 3 miesiące – od palenisk opalanych paliwem stałym, niewymienionych w pkt 1;
  • raz na 6 miesięcy – od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym, niewymienionych w pkt 1;
  • co najmniej raz w roku – z przewodów wentylacyjnych, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Komunikat kominiarzy

Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz także główna zasada bezpieczeństwa. Warto też pamiętać, że w przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Autor
Patryk Siepsiak