Złóż wniosek i weź dotację | Konstancin-Jeziorna

Złóż wniosek i weź dotację

09-04-2021
Nawet do 37 tys. zł można otrzymać w ramach programu Czyste Powietrze

Nawet do 37 tys. zł można otrzymać na termomodernizację domu, wymianę starego pieca lub kotła w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu – przez Internet.

Głównym celem ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ogrzewania na nowe i ekologiczne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Dopłata: dla kogo i na co?

Program adresowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie obejmuje wymianę starych, nieefektywnych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. W ramach dotacji można się również ubiegać o dotację na ocieplenie domu oraz do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – odpowiednia izolacja nie pozwala na ucieczkę ciepła na zewnątrz i zapobiega marnowaniu energii, tym samym nasze rachunki za prąd oraz wydatki na ogrzewanie mogą być niższe o nawet 40 proc. Dostępne są także pożyczki na instalacje odnawialnych źródeł energii.

Poziomy dofinansowania

Biorąc udział w programie „Czyste Powietrze” można liczyć na dotację lub pożyczkę. To, jaki zwrot kosztów uzyskamy i jaki będzie konieczny wkład własny, zależy od miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym. Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom fizycznym o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł. Podwyższony poziom dofinansowania należy się w wypadku, jeżeli miesięczny dochód na jedną osobę wynosi nie więcej niż 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W tym przypadku warunkiem jest zaświadczenie o dochodzie wydane przez ośrodek pomocy społecznej.

Kwota dofinansowania

Podstawowa kwota dofinansowania przy termomodernizacji i wymianie źródła ciepła wynosi do 30 tys. zł, a podwyższona – nawet 37 tys. zł. Dodatkowo – przy połączeniu z programem „Mój Prąd” – osoby, które chcą założyć instalację fotowoltaiczną, otrzymają jeszcze 5 tys. zł. Warto pamiętać, że maksymalnie można otrzymać do 75 proc. poniesionych kosztów takiego przedsięwzięcia, przy czym nie mogą być one niższe niż 3 tys. zł.

Minimum formalności

W ubiegłym roku znacząco uproszczono procedury uzyskiwania rządowej dotacji. Zmieniono m.in. formularz wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników. Wprowadzono także nowe udogodnienia, m.in. kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz skrócenie czasu oceny wniosku – do 30 dni.

Złożenie wniosku

Wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu – przez Internet lub w formie papierowej w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – druk formularza do pobrania ze strony wfosigw.pl. Jeśli zdecydujemy się złożyć wniosek online, musimy być posiadaczami podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego naszą tożsamość. Samorząd Konstancina-Jeziorny zgłosił też chęć podpisania porozumienia, dzięki czemu możliwe będzie uruchomienie w gminie punktu informacyjno-konsultacyjnego, w którym pracownik będzie informował o programie „Czyste Powietrze” i pomagał w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: czystepowietrze.gov.pl lub pod nr. tel.: 22 504 41 35 i 887 447 758.

Uchwała antysmogowa

Na Mazowszu obowiązuje uchwała antysmogowa, która wprowadziła ograniczenia:

  • od 1 stycznia 2023 r. nie będzie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012;
  • od 1 stycznia 2028 r. nie będzie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg wyżej wymienionej normy;
  • użytkownicy kotłów klasy 5 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.