Gmina konsekwentnie remontuje budynki i mieszkania komunalne | Konstancin-Jeziorna

Gmina konsekwentnie remontuje budynki i mieszkania komunalne

23-02-2024

Budynki i mieszkania komunalne zmieniają swój wygląd. Gmina Konstancin-Jeziorna od lat systematycznie je remontuje. Dzięki inwestycjom poprawił się stan techniczny tych obiektów oraz standard życia ich mieszkańców.

W zasobie mieszkaniowym gminy Konstancin-Jeziorna jest 47 budynków komunalnych z 480 lokalami. Są one administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, który dodatkowo prowadzi nadzór właścicielski nad 187 mieszkaniami w 40 budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Są to obiekty o różnym standardzie, wybudowane w latach 1918–2011.

Długa lista remontów

W 2011 r. gmina oddała do użytku dwa nowe bloki mieszkalne przy ul. Mirkowskiej. Powstało w nich łącznie 105 lokali. Ich budowa kosztowała ponad 15 mln zł. Władze gminy konsekwentnie realizują też plan poprawy jakości budynków i lokali komunalnych poprzez ich modernizację. W latach 2011–2023 przeznaczono na to ponad 7,4 mln zł, w tym m.in.: na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – blisko 819 tys. zł, remonty i naprawy dachów – ponad 1,6 mln zł oraz termomodernizację – ponad 2 mln zł. Swoje oblicze zmieniły budynki przy m.in.: ul. Królewskiej 13, ul. Ogrodowej 5, ul. Mirkowskiej 48 D i E, ul. Koziej 1 A czy ul. Brzozowej 2 D. Ponadto w latach 2011–2023 przeprowadzono kompleksowe remonty aż 275 mieszkań, które kosztowały w sumie prawie 13,2 mln zł.

Eksmisje i kontrole

Gmina, jako właściciel mieszkania komunalnego, może wypowiedzieć umowę najmu z różnych przyczyn. W ciągu ostatnich 13 lat taka sytuacja miała miejsce w przypadku 149 rodzin – zostały one wykwaterowane do lokali zastępczych. Ponadto w latach 2011–2023 przeprowadzono 72 eksmisje lokatorów, którzy m.in. zalegali z czynszem i innymi opłatami. Z kolei dzięki nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i o zmianie kodeksu cywilnego gmina od kilku lat prowadzi weryfikację najemców mieszkań komunalnych pod kątem posiadania tytułu prawnego do innej nieruchomości. Efektem tych kontroli było wypowiedzenie 12 osobom umowy najmu. Dodatkowo gmina zapewniła 24 lokale socjalne dla rodzin z budynków prywatnych, posiadających prawomocne wyroki sądu oraz zapewniła lokale zamienne dla 13 rodzin z 5 budynków prywatnych posiadających decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o ich wyłączeniu z użytkowania.

Autor
Patryk Siepsiak