Gminna infrastruktura wodno-kanalizacyjna się rozrasta | Konstancin-Jeziorna

Gminna infrastruktura wodno-kanalizacyjna się rozrasta

30-01-2024

Sieć wodociągowa o ponad 76 km, a kanalizacyjna o blisko 80 km – tak na przestrzeni ostatnich trzynastu lat rozwinęła się gminna infrastruktura wodno-ściekowa. Obecnie skanalizowane jest już 86 proc. gminy. Zwodociągowanie jest na poziomie 97 proc. A to jeszcze nie koniec.

Podnoszenie standardów życia mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna to priorytet trzech kadencji burmistrza Kazimierza Jańczuka. Na liście priorytetowych zadań, sukcesywnie realizowanych przez samorząd, są m.in. budowa dróg i oświetlenia ulicznego, budowa i modernizacja obiektów oświatowych oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. – Obejmując pod koniec 2010 r. urząd na połowie obszaru gminy nie było sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – przyznaje włodarz. – To się zmieniło.

Kilometry sieci

Obecnie poziom zwodociągowania gminy wynosi aż 97 proc., a skanalizowania – 86 proc. W latach 2011–2023 wybudowano ponad 76,3 km nowej sieci wodociągowej, w tym 38,2 km w mieście i 38,1 km na wsi. Rozrosła się także sieć kanalizacyjna – ze 103 km (2010 r.) do ponad 182 km (2023 r.). Łącznie w Konstancinie-Jeziornie w ciągu ostatnich lat powstało blisko 31 km sieci kanalizacyjnej, a na terenach wiejskich – 48 km. Znacząco wzrosła też liczba przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych – z 2 777 szt. (2010 r.) do 5 618 szt. (2023 r.) oraz kanalizacyjnych – z 2 081 szt. (2010 r.) do 4 745 (2023 r.). Ponadto w trosce o to, aby na wyższych piętrach konstancińskich bloków nie zabrakło wody – tak jak miało to miejsce jeszcze kilka lat temu – zmodernizowano dwie stacje uzdatniania wody – przy ul. Wareckiej (za kwotę ponad 7,2 mln zł) oraz w Opaczy (1,8 mln zł). Dzięki tym inwestycjom zwiększyła się wydajność stacji, zoptymalizowano koszty produkcji wody oraz poprawiła się jej jakość. Na gospodarkę wodno-ściekową w ciągu trzech kadencji przeznaczono gigantyczne środki finansowe. Łącznie to ponad 105,9 mln zł, w tym 40,4 mln zł na inwestycje w mieście i 65,5 mln zł w sołectwach. Poniżej szczegółowe dane:

 • 2011 r. – 1 601 336,78 zł (912 497,22 zł – miasto; 688 839,56 zł – wieś);
 • 2012 r. – 4 568 546,69 zł (761 931,07 zł – miasto; 3 806 615,62 – wieś);
 • 2013 r. – 9 946 064,77 zł (9 009 982,63 zł – miasto; 936 082,14 – wieś);
 • 2014 r. – 17 855 481,65     zł (10 598 362,33 zł – miasto; 7 257 119,32 – wieś);
 • 2015 r. – 10 094 747,87 zł (4 436 425,62 zł – miasto, 5 658 322,25 zł – wieś);
 • 2016 r. – 9 822 086,89 zł (6 567 638,76 zł – miasto; 3 254 448,13 zł – wieś);
 • 2017 r. – 3 709 897,47 zł (1 991 811,10 zł – miasto; 1 718 086,37 zł – wieś);
 • 2018 r. – 5 669 323,78 zł (1 004 906,43 zł – miasto; 4 664 417,35 zł – wieś);
 • 2019 r. – 3 426 641,31 zł (3 426 641,31 zł – wieś);
 • 2020 r. – 7 582 856,03 zł (1 093 369,72 zł – miasto; 6 489 486,31 zł – wieś);
 • 2021 r. – 4 427 808,79 zł (4 427 808,79 zł – wieś);
 • 2022 r. – 10 916 140,56 zł (14 375,00 zł – miasto; 10 901 765,56 – wieś);
 • 2023 r. – 16 277 516,65 zł (4 015 965,68 zł – miasto; 12 261 550,97 zł – wieś).  

Plany na 2024 r

To jednak nie koniec. Obecnie obszary nieposiadające dostępu do gminnej sieci zostały objęte projektowaniem, tak aby w przyszłości można było realizować kolejne inwestycje. W tegorocznym budżecie są środki finansowe m.in. na:

 • budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy – 5,5 mln zł;
 • budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy – 2,6 mln zł;
 • budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Kierszku – 1,5 mln zł;
 • projekt i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie – 1,5 mln zł;
 • rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (Ciszyca, Czernidła, Gassy, Habdzin, Łęg i Opacz) – 100 tys. zł.

W planach jest także rozbudowa SUW Borowina i SUW Wierzbno. Na opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczono w budżecie odpowiednio 200 i 300 tys. zł. Wydatki na zadania wodno-kanalizacyjne w 2024 r. wyniosą ponad 13,2 mln zł, z czego 2 mln zł na inwestycje na terenie miasta i aż 11,2 mln zł na wsi.        

Wybudowane i rozbudowane w latach 2011–2023 sieci wodno-kanalizacyjne obejmowały m.in.:

 • Konstancin-Jeziornęul. Suwalska i ul. Elektryczna (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Warszawska (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Wacława Gąsiorowskiego (sieć kanalizacyjna), ul. Wiśniowa (przyłącza wodociągowe i sanitarne), ul. Literatów (sieć kanalizacyjna), ul. Adama Mickiewicza i ul. Wilanowska (odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), ul. Kazimierza Pułaskiego (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), połączenie Konstancin-Jeziorna–os.Mirków–Obory (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Strumykowa (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Jaworowska (wymiana wodociągu), ul. Jana Matejki (wymiana wodociągu i wykonanie kanału sanitarnego), ul. Ireneusza Wierzejewskiego (sieć wodociągowa), ul. Saneczkowa (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Piasta (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Jagiellońska (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Niska i ul. Zaułek (sieć wodociągowa z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi), ul. Stefana Żółkiewskiego (sieć kanalizacyjna), ul. Elektryczna (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Kołobrzeska 52 F–K (odcinek sieci kanalizacyjnej), Skolimów (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Potulickich (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Krzywa i ul. Zgoda (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Stefana Batorego (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Miriama Przesmyckiego (sieć wodociągowa), ul. Jasiowa i ul. hetm. Stefana Czarnieckiego (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Wąska (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Zakopane (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), Skolimów zachodni (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Kasztelańska (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Saneczkowa (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Kolejowa (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Literatów (sieć kanalizacyjna), ul. Mirkowska (sieć kanalizacyjna), ul. Jaśminowa (sieć kanalizacyjna), ul. Podgórska (sieć wodociągowa), ul. Świerkowa (sieć wodociągowa), ul. Mostowa i ul. Przebieg (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), ul. Wierzbnowska (sieć kanalizacyjna), łącznik drogowym pomiędzy ul. Wojewódzką a ul. Rycerską (sieć kanalizacyjna), ul. Chylicka (sieć wodociągowa i kanalizacyjna);
 • Kierszekul. Bartosza Głowackiego (sieć wodociągowa i kanalizacyjna);
 • Słomczynul. Wiślana (sieć wodociągowa), ul. Śnieżna (sieć kanalizacyjna), ul. Wagarowa (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), sięgacz od ul. Jabłoniowej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna);
 • Bielawęul. Powsińska (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), spinka ul. Bielawskiej i ul. Lipowej (sieć wodociągowa), ul. Bociania (sieć wodociągowa i kanalizacyjna);
 • Ciszycę, Czernidła, Gassy, Habdzin, Łęg i Opacz – sieć wodociągowa i kanalizacyjna;
 • Czarnów ul. Gościniec (sieć wodociągowa), ul. Partyzantów – do posesji nr 11 (sieć kanalizacyjna), osiedle „U siebie” (sieć wodociągowa i kanalizacyjna) oraz ul. Skowronka, ul. Koncertowa, ul. Starego Dębu, ul. Spacerowa, ul. Wypoczynkowa, ul. Wakacyjna i ul. Powstańców Warszawy (sieć wodociągowa i kanalizacyjna);
 • Cieciszew – sieć wodociągowa i kanalizacyjna;
 • Parcelę – sieć wodociągowa i kanalizacyjna, w tym Parcela-Obory i Parcela-Łyczyn – sieć kanalizacyjna, ul. Grzybowska (sieć wodociągowa i kanalizacyjna);
 • Kępę Okrzewską, Okrzeszyn i Obórki – sieć wodociągowa i kanalizacyjna;
 • Borowinę i Kawęczynek – sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna (w tym m.in. w ul. Zaleśnej i ul. Prostej).
Autor
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej