Liczne działania i spotkania z miastami bliźniaczymi | Konstancin-Jeziorna

Liczne działania i spotkania z miastami bliźniaczymi

02-04-2024

Międzyszkolna wymiana młodzieży, wizyty samorządowców, integracja mieszkańców oraz współpraca kulturalna i sportowa – to główne płaszczyzny kontaktów gminy Konstancin-Jeziorna z partnerskimi miastami. Ostatnie lata obfitowały w liczne działania i ciekawe spotkania.

Konstancin-Jeziorna współpracuje i utrzymuje aktywne relacje z sześcioma miastami bliźniaczymi. Są to: Saint-Germain-en-Laye we Francji (od 1992 r.), Hranice w Czechach (od 2005 r.), Krzemieniec w Ukrainie (od 2007 r.), Pisogne we Włoszech (od 2008 r.), Nowa Wilejka, dzielnica litewskiego Wilna (od 2009 r.) oraz Denzlingen w Niemczech (od 2011 r.). Do 2019 r. w tym gronie było jeszcze holenderskie miasto Leidschendam-Voorburg (od 1991 r.), niestety pięć lat temu jego nowe władze zrezygnowały z oficjalnej współpracy z naszą gminą.

Zarówno staże partnerstwa, jak i ich zakres z poszczególnymi samorządami są bardzo różne. Jednak łączą je wspólne cele – integracja, wzajemna pomoc, wymiana doświadczeń i budowanie europejskiego społeczeństwa opartego na otwartości i poszanowaniu różnorodności kulturowej. O podtrzymywanie dobrych relacji z naszymi europejskimi sąsiadami dba Komitet Miast Partnerskich Konstancina-Jeziorny, który jest społecznym organem doradczym burmistrza koordynującym współpracę międzynarodową. Od 2021 r. przewodniczy mu Wojciech Guszkowski, inicjator nawiązania kontaktów partnerskich z wieloma wymienionymi wcześniej miastami. 

Wymiana młodzieży

W ciągu ostatnich 13 lat najprężniej rozwinęła się międzyszkolna wymiana młodzieży. Każdy wyjazd uczniów i nauczycieli z Konstancina-Jeziorny oraz rewizyta gości z zagranicy są współorganizowane przez gminne szkoły podstawowe oraz Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej magistratu, a także współfinansowane
z budżetu gminy. Młodzież, uczestnicząc w wymianie, poznaje kulturę i historię danego kraju, zwiedza okolicę miasta partnerskiego, bierze udział w szkolnych
zajęciach, przełamuje bariery językowe, a mieszkając w rodzinach swoich rówieśników, integruje się z nimi. Każdego roku grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 2 wyjeżdża do Niemiec do tamtejszej Ruth-Cohn-Schule. Również co roku gościmy w Konstancinie-Jeziornie grupę szkolną z Denzlingen. Organizatorzy z jednej i drugiej strony starają się zapewnić bogaty i różnorodny program pobytów, a jest to możliwe dzięki m.in. dofinansowaniom z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Współpracę szkolną z Niemcami zainicjowała Agnieszka Halicka, nauczycielka SP nr 2, która przez wiele lat była jej koordynatorką. Obecnie jest nią Katarzyna Furmańska, pedagog Dwójki.

Podobne coroczne wymiany międzyszkolne od kilkunastu lat łączą Istituto Comprensivo „Ten. Giovanni Corna Pellegrini” w Pisogne i Szkołę Podstawową nr 4 w Słomczynie. Ich inicjatorem i promotorem był Tomasz Kucza, były dyrektor Czwórki. Koordynatorką wymiany polsko-włoskiej od wielu lat jest Claire Pater, nauczycielka języka angielskiego w SP nr 4.

Natomiast uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych nr 2 i 3 w minionych latach aktywnie współpracowali z Institut Notre-Dame (do 2020 r.), co zainicjował i przez wiele lat koordynował Wojciech Guszkowski, nauczyciel Dwójki wraz z nauczycielkami Trójki – Moniką Zwierzyńską i Marią Guszkowską. W okresie pandemii koronawirusa współpraca ta została wygaszona. Od 2023 r. jest kontynuowana przez SP nr 1 i SP nr 2, ale z inną placówką – College Saint Augustyn w Saint-Germain-en-Laye. Nad rozwojem współpracy czuwa Alicja Dycha, nauczycielka Dwójki.

Z kolei Jedynka i Piątka od lat pielęgnują kontakty z polskim Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Nowej Wilejce. Zespoły muzyczne z tej placówki regularnie też uczestniczą w Youth Festival, organizowanym przez Szkołę Muzyczną 1. stopnia w Konstancinie-Jeziornie, oraz w Anielskim Festynie Rodzinnym, organizowanym przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.

Na podobnych zasadach odbywa się też wymiana Szkoły Podstawowej nr 3 ze szkołą podstawową w Hranicach. Pomimo trwającej od ponad dwóch lat wojny w Ukrainie kontynuowana jest współpraca konstancińskiej Dwójki z Liceum im. Ułasa Samczuka w Krzemieńcu, z jedną różnicą – ukraińscy uczniowie w miarę możliwości odwiedzają nasze miasto, ale polska młodzież ze względów bezpieczeństwa nie jeździ z rewizytą. Inicjatorem i koordynatorem tej współpracy jest wspomniany już Wojciech Guszkowski.

Śmiało można powiedzieć, że w okresie 20 lat funkcjonowania wymian międzyszkolnych wzięło w nich udział prawie 2 tys. uczniów konstancińskich szkół. Podobna liczba gości zagranicznych odwiedziła nasze uzdrowisko.

Sport ponad podziałami

Zakres współpracy między miastami bliźniaczymi obejmuje również sport i rekreację. I tak np. wizyty w Leidschendamie-Voorburgu zaowocowały założeniem w Konstancinie-Jeziornie korfballowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Cirkus, który działa przy Szkole Podstawowej nr 3. – Korfball to niezwykle popularna w Holandii dyscyplina sportu – mówi Elżbieta Siemieniuk, trenerka UKS Cirkus. – Ta widowiskowa gra zespołowa, będąca po łączeniem koszykówki i piłki ręcznej, zyskała fanów nie tylko w naszym mieście, ale także w całej Polsce. Młodzi sportowcy wielokrotnie uczestniczyli w zawodach, czy to w Leidschendamie-Voorburgu, czy to w Hranicach. W ciągu kilkunastu lat uczniowie z Konstancina-Jeziorny oraz ich rówieśnicy z europejskich miast wzięli też udział m.in. w międzynarodowej olimpiadzie miast partnerskich w Denzlingen (2015 r.). Oprócz młodzieży w zawodach sportowych rywalizowali też dorośli mieszkańcy. Oldboje z MUKS Kosa Konstancin wielokrotnie reprezentowali nasze miasto na turniejach w Hranicach.

Wspólna różnorodność kultury

Dzięki współpracy i partnerstwu z europejskimi miastami mieszkańcy Konstancina-Jeziorny mieli bezpośrednią okazję poznać historię i tradycję wielu krajów, tworzyć lub współuczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. W dziedzinie współpracy kulturalnej w ostatnich latach wydarzyło się naprawdę bardzo dużo – oto kilka przykładów artystycznych aktywności. Fotograficy z Konstancina-Jeziorny, wraz z artystami z Hranic i Leidschendamu-Voorburga, zorganizowali wystawę „Woda” (2012 r.), a także uczestniczyli w wystawach fotograficznych w Holandii i Niemczech. W ramach Dni Kultury Polskiej w Denzlingen zaprezentowano wystawę wycinanki ludowej ze zbiorów Konstancińskiego Domu Kultury (2013 r.), a w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody przybliżono twórczość artystów z miast partnerskich, odbyły się wystawa tkanin Zoji Elchlepp czy wystawa prac koła malarskiego artystów z Denzlingen (2013 r.). W Konstancinie-Jeziornie gościły zespoły muzyczne prezentujące różnorodne style, m.in: ZUS Hudecka Muzika z Hranic, Pisogne Jazz Club, H-Band z Hranic, Duo Superb z Denzlingen, Banda Cittadina di Pisogne. W naszym mieście wystąpili też chór polonijny Krzemienieckie Barwy oraz zespół folklorystyczny Krzemienieckie Barwinki. Muzyków z Krzemieńca gościły rodziny naszych mieszkańców, a inicjatorem tych wizyt był Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Traper”. Z kolei konstancińscy artyści zaprezentowali mieszkańcom miast partnerskich zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne oblicze muzyki. W Denzlingen odbyły się m.in. koncerty tria jazzowego, zespołu ludowego Łurzycanki oraz pokaz tańców narodowych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Przepióreczka, który wystąpił również w Krzemieńcu. Polskę w Ukrainie promowała też grupa Samba z Trójki. Natomiast w hranickim zamku zaprezentowali się młodzi artyści ze Szkoły Muzycznej w Konstancinie-Jeziornie.

Bliscy mimo odległości

W ostatnich latach rozwijała się również współpraca władz samorządowych. Wzajemne wizyty delegacji, wspólne inicjatywy, robocze spotkania, uczestnictwo w ważnych uroczystościach czy uhonorowanie nazwami miast partnerskich ważnych miejsc – to tylko niektóre, najbardziej widoczne elementy partnerstwa. Przedstawiciele naszej gminy regularnie biorą udział w cyklicznie organizowanym Europa Fest w Denzlingen czy Fête de Loges w Saint-Germain-en-Laye czy rocznicy odzyskania niepodległości w Hranicach. Okazjami do spotkań pomiędzy samorządami są także uroczyste obchody rocznic partnerstwa. A tych nie brakowało: 2016 r. – spotkanie w Konstancinie-Jeziornie z władzami Hranic, Leidschendamu-Voorburga i Pisogne, 2022 r. – rocznica podpisania umowy o współpracy w Saint-Germain-en-Laye oraz jubileuszowe spotkanie miast partnerskich – Hranice, Denzlingen i Konstancina-Jeziorny, któremu towarzyszyły: wystawa prezentująca owoce współpracy, konferencje i spotkania tematyczne. Także delegacje z miast partnerskich Denzlingen, Pisogne i Saint-Germain-en-Laye chętnie odwiedzają naszą gminę, czy to przy okazji Dni Konstancina, czy Festiwalu Otwarte Ogrody. 

Na dobre i na złe

Wzajemne wizyty mieszkańców w miastach partnerskich to obok wymiany szkolnej jeden z najistotniejszych elementów współpracy zagranicznej Konstancina-Jeziorny. Stałe kontakty i cykliczne odwiedziny łączą mieszkańców. Trzeba podkreślić, że partnerskie relacje, a nawet wieloletnie międzynarodowe przyjaźnie łączą także wielu mieszkańców współpracujących miast, którzy wzajemnie się odwiedzają i utrzymują prywatne kontakty. Zwiedzają miasta i uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. Konstancińscy seniorzy odwiedzają czeskie Hranice i goszczą w Konstancinie-Jeziornie swoich przyjaciół z Moraw. Od 2011  r. mieszkańcy naszej gminy regularnie uczestniczą w bożonarodzeniowym jarmarku w Denzlingen. Na przygotowanym przez nich stoisku można zaopatrzyć się w lokalne produkty i świąteczne przysmaki. Nie dziwi, że mieszkańcy naszej gminy świetnie czują się u zachodniego partnera. W uznaniu licznych działań wzmacniających współpracę obywatelską Denzlingen w 2019 r. otrzymało tytuł „Najbardziej sąsiedzkiego miejsca w Niemczech”. Mimo że władze Leidschendamu-Voorburga zrezygnowały z oficjalnego partnerstwa, mieszkańcy obu miast, organizacje pozarządowe, kluby sportowe i szkoły nadal utrzymują liczne kontakty. Świetnym przykładem międzynarodowej przyjaźni jest wspólna pomoc Ukrainie podczas trwającej tam wojny. W Denzlingen, Leidschendamie-Voorburgu, Saint-Germain-en-Laye i Pisogne zorganizowano liczne zbiórki darów i pieniędzy. Pomoc przez Konstancin-Jeziornę została przekazana ukraińskiemu Krzemieńcowi. Ten przymusowy sprawdzian z partnerstwa pokazał, jak silne i trwałe relacje łączą wszystkie miasta.

Wspólna praca

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie i praca ludzi zrzeszonych w komitetach miast partnerskich, zarówno tych konstancińskich, jak i zagranicznych. Współpracę z Denzlingen zainicjowała i do dziś koordynuje Małgorzata Zarzycka, przewodnicząca Komitetu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Natomiast za utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami podparyskiego miasteczka odpowiedzialna jest Katarzyna Jacyna – przewodnicząca Stowarzyszenia Współpracy Miast Bliźniaczych Konstancin-Jeziorna–Saint-Germain-en-Laye. W Pisogne działania wspiera była mieszkanka naszego miasta Marzena Guszkowska, która założyła tam rodzinę.

Gmina Konstancin-Jeziorna w latach 2011–2023 na realizację działań związanych ze współpracą zagraniczną przeznaczyła ponad 1,8 mln zł (w latach 2020–2021, z uwagi na pandemię COVID-19, były one zawieszone). 

Galeria zdjęć

[photo-gallery:4233]

 

Autor
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

Najnowsze aktualności

  • Osoba wrzucająca kartkę do urny do głosowania

    Druga tura wyborów burmistrza – każdy głos jest ważny

    W niedzielę (21 kwietnia) mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna czeka wyborcza dogrywka. W drugiej turze o urząd burmistrza ubiega się dwóch kandydatów, którzy dwa tygodnie temu uzyskali najwięcej głosów. Lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7.00–21.00.
  • Grafika wektorowa, na czerwonym tle napis: Rada Miejska Konstancin-Jeziorna

    Znamy termin pierwszej sesji Rady Miejskiej nowej kadencji

    7 maja odbędzie się pierwsza sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dziewiątej kadencji. Zostaną na niej zaprzysiężeni nowi radni oraz burmistrz gminy. Na posiedzeniu poznamy też nazwiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00.