Prawie 626 mln zł na gminną oświatę w ciągu ostatnich 13 lat | Konstancin-Jeziorna

Prawie 626 mln zł na gminną oświatę w ciągu ostatnich 13 lat

29-01-2024

Gminne szkoły podstawowe i przedszkola zmieniły się nie do poznania. Władze Konstancina-Jeziorny nie szczędzą pieniędzy na oświatę. W latach 2011–2023 wydatkowano na nią łącznie prawie 626 mln zł. – Inwestowanie w edukację to najlepsza inwestycja w przyszłość gminy – podkreśla burmistrz Kazimierz Jańczuk.

Czy warto inwestować w oświatę? Oto jest pytanie, które od lat stawiają sobie włodarze polskich powiatów i gmin. Stanowiska w tej sprawie są różne, ale Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna, który całe swoje życie zawodowe przepracował w oświacie na terenie naszej gminy, nie ma żadnych wątpliwości. – Obowiązkiem rządzących jest systematyczne zwiększanie nakładów finansowych na oświatę, tworząc w ten sposób dobrą bazę do pobierania nauki przez uczniów i dobry warsztat pracy dla nauczycieli – podkreśla burmistrz. – Prawdą jest, że zainwestowane pieniądze zwracają się dopiero po kilku lub nawet kilkunastu latach, ale za to w postaci dobrze wykształconych specjalistów, pedagogów, inżynierów, lekarzy itp.

Nakłady rosną

W gminie Konstancin-Jeziorna za czasów obecnego włodarza, w latach 2011–2023, na oświatę nie szczędzono pieniędzy. A nakłady na nią rok do roku rosną – w 2011 r. była to kwota ponad 31,6 mln zł, a w bieżącym jest to już 79,6 mln zł. Tylko we wspomnianym okresie samorząd wydatkował na oświatę bajońską sumę ponad 625,8 mln zł. Oto szczegóły:

 • 2011 r. – 31 637 499,67 zł (subwencja oświatowa – 10 168,33 zł),
 • 2012 r. – 36 895 505,21 zł (subwencja oświatowa – 11 295,66 zł),
 • 2013 r. – 33 922 106,53 zł (subwencja oświatowa – 11 824,88 zł),
 • 2014 r. – 38 690 965,49 zł (subwencja oświatowa – 12 609,25 zł),
 • 2015 r. – 40 325 789,08 zł (subwencja oświatowa – 13 900,10 zł),
 • 2016 r. – 37 588 606,47 zł (subwencja oświatowa – 14 602,94 zł),
 • 2017 r. – 43 484 863,36 zł (subwencja oświatowa – 15 757,44 zł),
 • 2018 r. – 51 283 973,30 zł (subwencja oświatowa – 17 371,69 zł),
 • 2019 r. – 56 510 333,70 zł (subwencja oświatowa – 18 569,99 zł),
 • 2020 r. – 51 315 533,02 zł (subwencja oświatowa – 18 834,83 zł),
 • 2021 r. – 56 963 986,72 zł (subwencja oświatowa – 20 097,14 zł),
 • 2022 r. – 67 552 371,98 zł (subwencja oświatowa – 21 274,56 zł),
 • 2023 r. – 79 649 812,00 zł (subwencja oświatowa – 23 941,65 zł).

Liczne inwestycje

Lata 2011–2023 były czasem licznych inwestycji i remontów w placówkach oświatowych, dla uczniów zmieniły się warunki nauki, a dla nauczycieli – warunki pracy. Na liście tych najważniejszych i najdroższych inwestycji znalazły się m.in.: przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie (17,2 mln zł), budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 (ponad 11 mln zł) czy budowa nowego Przedszkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka” (ponad 7,8 mln zł). Dzięki działaniom samorządu na dzieci i młodzież czekają nowoczesne i dobrze wyposażone placówki. Tak oto prezentują się wydatki, jakie na przestrzeni ostatnich lat trafiały do poszczególnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę:

Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Wojewódzka 12)
 • Termoizolacja budynku (2011 r.) – 623 459,49 zł.
 • Modernizacja szkoły i budowa sali gimnastycznej (2015–2019) – 11 033 083,71 zł.
Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Stefana Żeromskiego 15)
 • Termoizolacja budynku (2015–2018) – 594 171,46 zł.
 • Izolacja fundamentów (2021–2022) – 38 130,00 zł.
 • Modernizacja stołówki (2011 r.) – 449 604,65 zł.
Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Bielawska 57)
 • Modernizacja boiska (2017 r.) – 71 635,14 zł.
 • Przebudowa placu zabaw (2023 r.) – 330 050,00 zł.
 • Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej (2022–2023) – 75 030,00 zł.
 • Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (2012–2014) – 2 559 129,75 zł.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie (ul. Wilanowska 218)
 • Przebudowa szkoły (2018–2023) – 17 283 162,31 zł
 • Budowa ul. Wagarowej (2022 r.) – 2 406 700,76 zł.
 • Budowa kanalizacji do budynku szkoły, w ul. Wilanowskiej (2017 r.) – 1 143 764,42 zł.
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 (ul. Szkolna 7)
 • Budowa sali gimnastycznej (2011–2012) – 1 705 170,45 zł.
 • Modernizacja szkoły (2011 r.) – 261 107,93 zł.
 • Nadbudowa budynku szkoły (2016–2019) – 2 635 190,28 zł.
Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy (Opacz 9)
 • Rozbudowa szkoły (2011–2012) – 3 917 884,58 zł.
 • Budowa sali gimnastycznej (2013–2015) – 2 488 872,18 zł.
Przedszkole nr 1 „Zielony Zakątek” (ul. Oborska 2)
 • Hydroizolacja i odnowienie terenu wokół przedszkola (2013 r.) – 88 007,15 zł.
 • Termoizolacja budynku (2016–2017) – 208 280,00 zł.
 • Modernizacja placu zabaw (2017–2020) – 493 110,00 zł.
Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole” (ul. Anny Walentynowicz 3)
 • Modernizacja budynku (2011–2015) – 3 458 981,36 zł.
Przedszkole nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach (Obory 22)
 • Budowa przedszkola (2013–2014) – 3 525 972,02 zł.
Przedszkole nr 4 „Leśna Chatka” (ul. Sanatoryjna 8)
 • Budowa przedszkola (2015–2018) – 7 894 518,50 zł.
 • Montaż klimatyzacji (2023 r.) – 103 320,00 zł.

Nowoczesny sprzęt

W latach 2012–2013 przy każdej szkole powstał także plac zabaw. Gmina wydatkowała na ten cel łącznie 1 078 536,75 zł. Burmistrz zadbał także o wyposażenie wszystkich podstawówek w nowoczesny sprzęt. W sumie do szkół trafiło 438 komputerów stacjonarnych i laptopów o łącznej wartości 1 387 287 zł, w tym do: SP nr 1 – 73 (237 969 zł), SP nr 2 – 74 (237 157 zł), SP nr 3 – 70 (220 523 zł), SP nr 4 – 99 (291 530 zł), SPI nr 5 – 64 (202 960 zł) i SP nr 6 – 58 (180 158 zł). Oprócz tego szkoły – w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych”, realizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych – otrzymały sprzęt informatyczny za łączną kwotę 2 784 747,01 zł, z czego 973 529,44 zł to wkład własny samorządu. Placówki wzbogaciły się o m.in. interaktywne monitory, komputery i laptopy dla uczniów i nauczycieli, aparaty cyfrowe oraz zestawy do transmisji online. Wartość sprzętu, który trafił do poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 – 394 502,01 zł (w tym 25 komputerów),
 • Szkoła Podstawowa nr 2 – 606 923,01 zł (w tym 30 komputerów),
 • Szkoła Podstawowa nr 3 – 367 934,00 zł (w tym 15 komputerów),
 • Szkoła Podstawowa nr 4 – 396 347,00 zł (w tym 25 komputerów),
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 – 421 562,00 zł (w tym 30 komputerów),
 • Szkoła Podstawowa nr 6 – 557 600,00 zł (w tym 20 komputerów).

Plany na 2024 r.

Oświata to największe i najważniejsze zadanie gminnego samorządu także w 2024 r. W budżecie zaplanowano na nią 89 892 641 zł, z czego na wydatki inwestycyjno-majątkowe aż 8 826 000 zł. W tym roku realizowane będą m.in. następujące zadania:

 • przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie – 3,5 mln zł;
 • przebudowa toru wrotkarskiego i boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie – 2 mln zł;
 • izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie – 1 mln zł;
 • przebudowa i modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie – 1 mln zł.

Kazimierz Jańczuk podsumowuje krótko: Warto inwestować w oświatę, a obiekty oświatowe, dla których jesteśmy organem prowadzącym, są w idealnym stanie i mogą być wzorem dla innych gmin.

Galeria zdjęć

Autor
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej