Urząd Miasta i Gminy skutecznie egzekwuje podatki | Konstancin-Jeziorna

Urząd Miasta i Gminy skutecznie egzekwuje podatki

02-04-2024

Konstanciński magistrat może pochwalić się bardzo wysoką skutecznością w poborze podatków od osób fizycznych i prawnych. Wskaźnik ściągalności wyniósł w latach 2011–2023 ponad 102 proc., a zatem gmina pobrała więcej podatku, niż wynikało to z założonego planu.

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego czy od środków transportowych stanowią znaczną część dochodów własnych gminy. Gdy wysokość podatku przekracza kwotę 100 zł, jest on płatny w czterech ratach – zawsze do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada – wyjątkiem  jest podatek od środków transportowych, który należy uiścić do 15 lutego (pierwsza rata) i do 15 września (druga rata). Niestety nie wszyscy przestrzegają tych terminów. – W przypadku braku wpłaty wysyłane jest upomnienie – wyjaśnia Agnieszka Sobieraj, kierowniczka Wydziału Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy. – Od dnia jego doręczenia podatnik ma 7 dni na zapłacenie zaległego podatku.

Jeśli tego nie zrobi, sprawa jest kierowana do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który wyegzekwuje należność. W ciągu ostatnich 13 lat magistrat wystawił łącznie blisko 21 tys. upomnień, najwięcej w 2012 r. – 2627, a najmniej w czasie pandemii w 2020 r. – „tylko” 400. Dzięki działaniom podejmowanym przez urząd gmina może pochwalić się bardzo wysokim wskaźnikiem poboru podatków. Łączna kwota podatków należnych gminie w latach 2011–2023 wyniosła 159 272 412 zł. Do 31 grudnia 2023 r. do budżetu wpłynęło 163 523 413,77 zł, co stanowi 102,67 proc. założonego planu.

Plan i wykonanie budżetu w zakresie dochodów z podatków lokalnych w latach 2011–2023

 • Podatek od nieruchomości:
  • plan: 148 073 692,00 zł,
  • wykonanie: 151 776 258,96 zł,
  • wykonanie (w proc.): 102,50,
 • podatek rolny:
  • plan: 6 798 785,00 zł,
  • wykonanie: 7 319 609,73 zł,
  • wykonanie (w proc.): 107,66,
    
 • podatek leśny:
  • plan: 335 835,00 zł,
  • wykonanie: 375 879,88 zł,
  • wykonanie (w proc.): 111,92,
    
 • podatek od środków transportowych:
  • plan: 4 064 100,00 zł,
  • wykonanie: 4 051 665,20 zł,
  • wykonanie (w proc.): 99,69.

 

Autor
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej