Teraz Bilet Metropolitalny doładujesz w każdym biletomacie | Konstancin-Jeziorna

Teraz Bilet Metropolitalny doładujesz w każdym biletomacie

03-06-2022

Od 1 czerwca Bilety Metropolitalne można zakodować i doładować we wszystkich automatach biletowych zarówno tych stacjonarnych, jak i mobilnych. W Konstancinie-Jeziornie biletomat znajduje się przy ul. Warszawskiej 32, niedaleko siedziby Straży Miejskiej. 

Bilety Metropolitalne od początku czerwca można zakodować i kupić nie tylko w Punktach Obsługi Pasażerów, ale także we wszystkich biletomatach. Obecnie w Warszawie i niektórych miejscowościach aglomeracji jest 819 stacjonarnych automatów biletowych. Dodatkowo wszystkie autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego oraz pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej są wyposażone w biletomaty mobilne. 

Bilet Metropolitalny się opłaca

Bilet Metropolitalny jest ofertą skierowaną do osób mieszkających w gminach, które podpisały z Zarządem Transportu Miejskiego (ZTM) odpowiednie porozumienie w ramach programu Warszawa+. Gmina Konstancin-Jeziorna należy do tego grona, a co za tym idzie, nasi mieszkańcy posiadający Konstancińską Kartę Mieszkańca i rozliczający podatki w miejscu swojego zamieszkania płacą mniej za bilety długookresowe ZTM. Różnica w cenie pokrywana jest z budżetu gminy (w przypadku konstancińskiego samorządu jest to pierwszy próg dofinansowania). Przykładowo bilet 30-dniowy normalny ważny w 1. i 2. strefie biletowej kosztuje 166 zł, a nie 180 zł, a ulgowy – 83 zł, a nie 90 zł lub w przypadku wyłącznie 2. strefy odpowiednio: normalny 98 zł zamiast 112 zł, ulgowy 49 zł zamiast 56 zł.

Kodowanie Biletów Metropolitalnych

Aby korzystać z Biletów Metropolitalnych i doładowywać je w biletomatach, trzeba najpierw zakodować je na specjalnej Karcie Miejskiej wydawanej przez gminę (Konstancińska Karta Mieszkańca). Od 1 czerwca można zrobić to nie tylko w Punktach Obsługi Pasażerów (POP), ale również w biletomatach. W Konstancinie-Jeziornie urządzenie takie znajduje się przy ul. Warszawskiej 32, niedaleko siedziby Straży Miejskiej.

Autor
Grzegorz Skorupski

Najnowsze aktualności

  • Grafika wektorowa. Ikony osób stojących wokół napisu NGO. Poniżej tekst: Otwarty konkurs ofert.

    Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach konkursu ofert

    Tylko do najbliższej środy (19 czerwca), do godz. 13.00, trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Kwota, jaką gmina Konstancin-Jeziorna zamierza przeznaczyć na realizację zadań z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki i integracji to 150 tys. zł.
  • Grupa osób na tle ścianki promocyjnej z napisem metropolia warszawska

    Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” ma nowy zarząd

    Przedstawiciele gmin i powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” spotkali się w czwartek (13 czerwca), aby podsumować 2023 r. i wybrać nowy zarząd. Konstanciński samorząd na walnym zgromadzeniu reprezentowali burmistrz Michał Wiśniewski i jego zastępczyni Katarzyna Tusińska.