Transport osób z niepełnosprawnościami | Konstancin-Jeziorna

Transport osób z niepełnosprawnościami

29-09-2023

Można składać wnioski o korzystanie z transportu indywidualnego na terenie powiatu piaseczyńskiego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pilotażowy program o nazwie „Od drzwi do drzwi” dotyczy przejazdów jednorazowych i stałych.

W ramach współpracy powiatu piaseczyńskiego oraz gmin: Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Lesznowola i Tarczyn, został uruchomiony pilotażowy program transportu dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami. Z usługi może skorzystać każdy kto zarówno samodzielnie, jak i z pomocą osoby towarzyszącej (asystent, opiekun, członek rodziny) nie może poruszać się środkami komunikacji publicznej oraz posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym lub orzeczenie równoważne.

Jakie przejazdy

Program „Od drzwi do drzwi” dotyczy zarówno przejazdów jednorazowych (m.in. na rehabilitację, w celu leczenia czy załatwiania spraw urzędowych) oraz stałych (przejazdy codzienne do pracy lub do placówek wsparcia dziennego). Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00–22.00.

Jak złożyć wniosek

Wniosek należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Piasecznie (ul. Chyliczkowska 14):

 • bezpośrednio w jego siedzibie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w godzinach pracy urzędu;
 • pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Piasecznie z dopiskiem do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych;
 • poprzez ePUAP Starostwa Powiatowego w Piasecznie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych;
 • pocztą elektroniczną na adres starostwoatpiaseczno [dot] pl. z zastrzeżeniem, że po pozytywnej weryfikacji dokumentów, oryginały zostaną przekazane do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do korzystania z usługi, osoby uprawnione bezpośrednio umawiają terminy kursów u przewoźnika, którym jest firma: Usługi Transportowe Janusz Drela, dzwoniąc na nr tel. 601 582 003 lub pisząc na adres email: drelandatwp [dot] pl. Projekt koordynowany jest przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, nr tel. 22 756 62 54 wew. 246, adres e-mail: wzsatpiaseczno [dot] pl

Szczegóły dotyczące zasad korzystania z transportu znajdują się w regulaminie. Formularze zgłoszeniowe do pobrania poniżej.

 

Autor
Julita Wołoszyńska-Matysek

Najnowsze aktualności

 • plakat Budżet Obywatelski Mazowsza

  Głosujemy w Budżecie Obywatelskim Mazowsza 2025

  Do 23 czerwca 2024 r. trwa głosowanie w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. O głosy mieszkańców województwa walczy aż 288 projektów. Są wśród nich zadania, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Zachęcamy do popierania lokalnych inicjatyw.
 • Grafika wektorowa. Ikony osób stojących wokół napisu NGO. Poniżej tekst: Otwarty konkurs ofert.

  Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach konkursu ofert

  Tylko do najbliższej środy (19 czerwca), do godz. 13.00, trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Kwota, jaką gmina Konstancin-Jeziorna zamierza przeznaczyć na realizację zadań z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki i integracji to 150 tys. zł.