Komunikacja miejska w długi czerwcowy weekend | Konstancin-Jeziorna

Komunikacja miejska w długi czerwcowy weekend

15-06-2022

Przed nami Boże Ciało oraz długi weekend. W związku z tym nastąpią zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej i lokalnej. Od 16 do 19 czerwca pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego będą jeździły według świątecznych i sobotnich rozkładów. Zobacz szczegóły.

Zbliża się długi czerwcowy weekend związany ze świętem Bożego Ciała, które w tym roku przypada w czwartek (16 czerwca). W związku z tym Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie informuje o zmianach w organizacji komunikacji miejskiej i lokalnej. Oto szczegóły dotyczące gminy Konstancin-Jeziorna:

czwartek – Boże Ciało (16 czerwca 2022 r.):

 • Autobusy linii 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 będą jeździły wg rozkładu jazdy dnia świątecznego.
 • Lokalne linie L14, L15, L16, L21, L42 będą jeździły wg rozkładu jazdy dnia świątecznego.

piątek (17 czerwca 2022 r.):

 • Autobusy linii 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 742 będą jeździły wg sobotniego rozkładu jazdy.
 • W godzinach szczytu zostanie zwiększona częstotliwość kursowania linii 710, 724 i 742.
 • Do obsługi linii 724 zostanie skierowany tabor o większej pojemności.
 • Linie lokalne L14, L15, L16, L21, L42 będą jeździły wg sobotniego rozkładu jazdy.
 • Linia lokalna L28 będzie jeździła wg specjalnego rozkładu jazdy.
 • Linia nocna N50 będzie jeździła wg rozkładu weekendowego.

sobota–niedziela (18–19 czerwca 2022 r.):

 • Autobusy linii 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 będą jeździły bez zmian.
 • Linie lokalne L14, L15, L16, L21, L42 będą jeździły bez zmian.
 • Linia nocna N50 będzie jeździła wg rozkładu weekendowego.

Więcej informacji o zmianach na stronie: www.wtp.waw.pl.

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio

Najnowsze aktualności

 • Fragment mapy. Czarną grubą linią, o nieregularnym kształcie, zaznaczono granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  Rejon ul. Kolejowej – wyłożenie projektu planu i dyskusja

  Od 31 stycznia do 21 lutego 2023 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny – rejon ul. Kolejowej (etap 1). Dyskusja nad dokumentem obędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy.
 • Grafika wektorowa. Duże litery skrótu NGO pod nimi tekst: powiat piaseczyński.

  Starostwo ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych

  Do 16 lutego 2023 r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu oraz zdrowia. Na organizację różnych przedsięwzięć zaplanowano łącznie 343 tys. zł. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.