Urzędnicy prowadzą kontrole, będą kary za reklamy | Konstancin-Jeziorna

Urzędnicy prowadzą kontrole, będą kary za reklamy

25-07-2022

W Konstancinie-Jeziornie trwa kontrola przestrzegania uchwały krajobrazowej. Pracownicy Wydziału Planowana Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy prowadzą wizje lokalne, których skutkiem może być postępowanie administracyjne i kara pieniężna. Obecnie ustalani są właściciele nielegalnych tablic i urządzeń reklamowych.

Od 28 kwietnia 2021 r. w gminie Konstancin-Jeziorna obowiązuje uchwała krajobrazowa, która wprowadziła nowe zasady estetyzacji przestrzeni publicznej. Zgodnie z nią na obszarze całej gminy obowiązuje całkowity zakaz umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów informujących o działalności gospodarczej prowadzonej w danej nieruchomości.

Wizje lokalne

Pierwszy rok był okresem dostosowawczym oraz czasem danym mieszkańcom i przedsiębiorcom, by mogli sprostać nowym przepisom. Nielegalne nośniki miały zniknąć do 28 kwietnia 2022 r. Niestety, przez 12 miesięcy tylko nieliczni zdemontowali swoje reklamy. Teraz przestrzeganie zapisów uchwały krajobrazowej egzekwują pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego konstancińskiego magistratu, którzy prowadzą wizje lokalne w terenie. W ostatnim czasie urzędnicy wizytowali m.in. ulice Piłsudskiego, Warszawską i Wilanowską. W ponad 20 przypadkach konieczne było wystąpienie do właścicieli kontrolowanych nieruchomości o wskazanie do kogo należą stojące na ich działkach nielegalne tablice reklamowe.

Kary

Jeżeli nie uda się tego ustalić, odpowiedzialność ich usunięcia spadnie na właściciela, użytkownika wieczystego lub posiadacza samoistnego nieruchomości lub obiektu budowlanego. W wyniku kontroli będą wszczynane postępowania administracyjne, które finalnie mogą zakończyć się nałożeniem wysokiej kary pieniężnej – 112 zł dziennie plus 10 zł za każdy metr kwadratowy pola powierzchni reklamy, licząc od daty wszczęcia postępowania. Powyższe stawki określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (art. 19 pkt 1 lit. g i h) oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (art. 37d ust. 9).

Więcej informacji

Z treścią uchwały krajobrazowej można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie przestrzenne/Uchwała krajobrazowa. Położenie nieruchomości w strefie ochrony uzdrowiskowej sprawdzimy na stronie Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej: gsip.konstancinjeziorna.pl. Jeżeli masz pytania dotyczące zapisów uchwały krajobrazowej zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy (nr tel. 22 484 23 92).

Autor
Agnieszka Jarzębska-Isio
Do pobrania
Załącznik Size
Uchwała nr 333/VIII/24/2021 538.12 KB

Najnowsze aktualności

 • Starszy mężczyzna wręcza dzieciom komputer przenośny w pudełku.

  Gmina przekazała laptopy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

  Gmina Konstancin-Jeziorna we wtorek (9 sierpnia) przekazała sprzęt komputerowy w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR". Nowe laptopy trafiły do uczniów z rodzin, których członkowie pracowali dawniej w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
 • Mężczyźni w strojach strażackich prezentują urządzenie – nagrzewnicę, w tle fragment czerwonego namiotu.

  Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Bielawa

  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie ponownie nawiązała partnerską współpracę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. W ramach dobrosąsiedzkiej pomocy druhowie otrzymali wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego.