W najbliższy poniedziałek nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej | Konstancin-Jeziorna

W najbliższy poniedziałek nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

23-11-2023

W poniedziałek (27 listopada) o godz. 13.00 odbędzie się 62. sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Będzie ona poświęcona w całości jednej uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Poniedziałkowa sesja (27 listopada) zwołana została na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna. Będzie miała ona charakter stacjonarny. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00 w siedzibie ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77. W proponowanym porządku obrad znalazł się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, a także dyskusja nad jej projektem.

Projekt uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały RM. Obrady będzie można oglądać na żywo w Internecie za pośrednictwem platformy eSesja (esesja.tv).

Autor
Natalia Poncyljusz
Do pobrania

Najnowsze aktualności

  • Grafika wektorowa. Ikony osób stojących wokół napisu NGO. Poniżej tekst: Otwarty konkurs ofert.

    Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach konkursu ofert

    Tylko do najbliższej środy (19 czerwca), do godz. 13.00, trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Kwota, jaką gmina Konstancin-Jeziorna zamierza przeznaczyć na realizację zadań z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki i integracji to 150 tys. zł.
  • Grupa osób na tle ścianki promocyjnej z napisem metropolia warszawska

    Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” ma nowy zarząd

    Przedstawiciele gmin i powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” spotkali się w czwartek (13 czerwca), aby podsumować 2023 r. i wybrać nowy zarząd. Konstanciński samorząd na walnym zgromadzeniu reprezentowali burmistrz Michał Wiśniewski i jego zastępczyni Katarzyna Tusińska.